ZŠ Norbertov plná zajímavých aktivit

Tato základní škola ve Střešovicích se stala v posledním půlroce dějištěm několika zajímavých aktivit a další se připravuje od nového školního roku. Jednou z těch, které už fungují, je projekt nazvaný Připraveni pro život, který je realizován v šestých ročnících od září 2003.

Myšlenka projektu spočívá v prolínání výuky speciálně sestaveným programem, majícím pomoci žákům upevnit kolektiv a zlepšovat klima ve třídě. Celý projekt je přitom zaměřen na harmonický rozvoj životních a občanských dovedností žáka, posílení rodinných vazeb a zapojování do širší komunity. Děti pracují spolu s třídním učitelem i s rodiči a nenásilná forma besed napomáhá vytvářet pozitivní vztahy. Zároveň se tak předchází projevům šikany.

Program vychází z již osvědčené činnosti amerických a mezinárodních neziskových subjektů (Lions-Quest). Adaptace na české podmínky je realizována odborníky z Pedagogické fakulty UK a je podporována také ministerstvem školství.

Další, tentokrát tradiční aktivitou, která se ale neustále rozvíjí, jsou školy v přírodě. Loňský podzimní pobyt pro 4.–9. ročníky v areálu Žihle-Poustky byl ve znamení sportovních aktivit. Jak uvedl jeden z norbertovských učitelů, Mgr. Jan Bartůšek, který se rovněž zúčastnil, žáci si dostatečně užili sportovního vyžití, k němuž patřil i orientační běh. Závod připravili jako každoročně učitelé, kteří se sami aktivně orientačnímu běhu věnují. Duševní i fyzické schopnosti si pak děti mohly otestovat při zážitkovém kurzu, který připravili absolventi FTVS UK pod vedením odborného asistenta Mgr. L. Vomáčka. Kurz obsahoval hry v přírodě, slaňování a soutěže. A protože tato akce podle Bartůška stála i na vzájemné spolupráci dětí, prohlubovaly se tak sociální vztahy i důvěra k ostatním ve třídě.

První čtyři měsíce ve školních lavicích pak zakončilo před Vánocemi adventní odpoledne (Šestka informovala), které se na škole stalo už příjemnou poetickou tradicí.
Školu ale čeká i jedna novinka. ZŠ Norbertov byla doposud vnímána především jako škola zaměřená na jazyky, učí se zde angličtina i němčina. Jak nás ale informoval Mgr. Bartůšek, od září 2004 pro žáky 6. tříd přibude další obor: otvírat se totiž bude třída s estetickým zaměřením. Zvláštní prostor zde bude poskytnut rozvoji tvůrčích schopností žáků ve výtvarné, hudební a dramatické výchově.