Díky projektům se zvýší bezpečnost v ulicích

Městská část se stane laboratoří bezpečnosti dopravy. Je zapojena do třech programů pro zlepšení bezpečnosti na komunikacích. Všechny se v letošním roce kumulují. „Myslíme si, že je to dobře, že bychom měli využít všechny možnosti a prostředky, které jsou k dispozici,“ říká k dopravě v Praze 6 místostarostka Jaroslava Trnková.

Městská část Praha 6 se přihlásila k projektu vypsanému ministerstvem dopravy. Ministerstvu postoupila seznam několika křižovatek, které se jeví jako nebezpečné, obvykle v blízkosti škol. „Oni si z nich sami vyberou takové, které jsou pro hlediska jejich projektu typické, a na těchto křižovatkách budou používat své metody,“ říká k jednomu z projektů místostarostka. Nebude se jednat o světelná zařízení, ale o jiné, kontrastní značky a poutače. Projekt v rámci státní dotace by městskou část neměl stát ani korunu.

Zároveň Praha 6 využívá nabídky firmy ELTODO, která se v oblasti bezpečnosti angažuje. Pro tento program je vytipován v ulici Na Pískách úsek mezi ulicemi Sušickou a Na Dyrince, kde by se měl program „bezpečná ulice“ prověřovat. Přes tuto trasu přechází polovina žáků do místních škol. „Proto se zde budou realizovat opatření, která by měla posloužit ke zlepšení bezpečnosti dětí,“ vysvětluje Trnková. Ráno na nejfrekventovanější křižovatce dohlíží strážník, jenže nemůže být po celé délce ulice. Důležité je, že se tudy děti vracejí ze škol, a už je obtížné postihnout dobu, kdy jdou. Projekt počítá se souborem značek a světelných signalizačních zařízení, které upozorňují jak řidiče, tak chodce, aby se chovali opatrně. „Dnes je tam omezení na 40 km za hodinu, ale to jsou standardní značky. Myslíme si, že využití kontrastních značek, jaké se využívají všude ve světě, pocit bezpečnosti zvýší,“ míní místostarostka.

Výsledky se vyhodnotí pomocí radarového měření. „Před realizací projektu a opakovaně i po ní budeme kontrolovat rychlost. Ta se tam ostatně průběžně v obou směrech měří, to si občané jistě všimli,“ upozorňuje Trnková. Poslední výsledky jsou takové, že počet přestupků klesá a rychlost řidiči překračují převážně v nočních hodinách. Instalace značení se předpokládá letos na jaře. Určitý soubor měření m. č. zveřejní na www stránkách. Praha 6 je dále zařazena do plánu Besipu hl. města Prahy. Využívá standardních způsobů jako přisvětlení přechodů u škol a různých stavebních prahů, které požadovali i občané na setkání se zastupiteli. „Loni jsme doplnili prahy před základní školou na Bělohorské ulici a vše nasvědčuje tomu, že letos bude zrealizována lávka pro pěší přes Patočkovu ulici,“ doplnila Trnková. Na Evropské se instalovala další signalizace s upozorněním, že by řidiči měli jezdit pomaleji. Místostarostka ovšem podotýká, že hůře se zajišťují opatření na komunikacích 1. třídy, které jsou ve správě magistrátu a ten o nich rozhoduje: „Kdežto 2. a 3. třídy jsou v naší správě, tam my můžeme přímo vydat rozhodnutí.“

Městská část požádala o pomoc též nově jmenovaného ředitele policie pro Prahu 6 Jiřího Sellnera. „Dohodli jsme, že když se na něj obrátíme, pokusí se nám vyjít vstříct a zintenzivní kontrolu v exponovaných místech.“ Jde hlavně o nejfrekventovanější ulice Evropskou a Patočkovou.