Granty v ekologické oblasti rozdány

Radní souhlasili s poskytnutím téměř 70 tis. Kč na realizaci projektů v ekologické oblasti.

Finance budou rozděleny následujícím subjektům.

7600 Kč pro Jaroslava Holečka (Praha 6) na mapování hnízdního rozšíření ptactva v Praze 6-Divoké Šárce a kroužkování. Jednou ze základních metod pro zjišťování výskytu ptactva v chráněných oblastech Prahy je odchyt do nárazových sítí a jejich následné kroužkování. Tato data jsou výchozím materiálem pro vydání Atlasu hnízdního rozšíření ptactva v Praze. Pan Holeček je členem ornitologické společnosti a má oprávnění ke kroužkování ptáků pro vědecké účely.

6000 Kč pro občanské sdružení Mateřské centrum MÁTA (Praha 6) na program „Rok se skřítky pomocníky“. Program občanského sdružení poskytuje prostor pro výchovu dětí a rodičů k ochraně životního prostředí.

8000 Kč pro občanské sdružení Mladí sociální demokraté (Praha 1) na organizaci akce „Den Země na Praze 6“. Jednorázová akce, která proběhne 17. 4. 2004 v rámci celosvětových oslav Dne Země. Cílem je odstranění velkého množství odpadů v Šáreckém údolí, především v okolí koupaliště Džbán.

48 000 Kč občanskému sdružení Pražský spolek ochránců zvířat (Praha 4) na provoz útulku pro kočky.

Žádosti o udělení grantu, podané v souladu s pravidly schválenými radou, projednala Komise pro životní prostředí. Odbor péče o prostředí obdržel celkem 10 žádostí. V budoucnu bude ještě vypsáno druhé kolo pro udělení ekologických grantů, ve kterém bude rozděleno dalších zhruba 130 tis. Kč.