Inspirujte se i pomozte na velikonoční výstavě

Výrobky dětí ze ZŠ nám. Svobody budou k vidění a prodeji 3.- 6. dubna na Velikonoční výstavě, která je tradiční charitativní akcí školy.

Na slavnostní vernisáži v 10 hod vystoupí žáci s krátkým kulturním programem a zároveň budou vyhlášeny výsledky soutěže „Dejvické vajíčko“. O nekrásnější kraslici vyrobenou libovolnou technikou soutěžily výrobky dětí z mateřských a základních škol Prahy 6. Všechny zaslané kraslice jsou vystaveny v přízemí školy budou v rámci výstavy nabídnuty k prodeji.

Přehlídka tvorby dětí organizovaná školou již 4. rokem je realizací projektu Děti dětem. Žáci prodávají své výrobky a výtěžek je věnován Kojeneckému ústavu s dětským domovem v Krči. Za peníze se dětem koupí momentálně potřebné věci – výtvarné potřeby, batůžky, poty, hygiena. „Naši žáci pravidelně navštěvují pavilon Radost v Krči. Tyto návštěvy jsou vhodným doplněním výuky v občanské nauce a rodinné výchově,“ uvedla zástupkyně školy Petra Levá.

Na organizaci výstavy se podílí sdružení „Šestikráska“ – centrum volného času, které vzniklo při škole v rámci projektu „Otevřená škola“. Jeho cílem je zajistit dětem příznivé podmínky pro rozvoj zájmové činnosti. Za necelý rok působení si vede dobře. Ve 26 kroužcích různého zaměření pracuje 163 dětí se 17 zkušenými lektory. Například výtvarný kroužek vede Jitka Drozdová, profesionální výtvarnice s bohatými zkušenostmi a citlivým přístupem k dětem. „Spolupráce centra a školy je naprosto perfektní díky zástupkyni školy Petře Levé, která je činnosti kroužků maximálně nakloněna, tak jako všemu pozitivnímu, co se na škole děje,“ uvedla koordinátorka Šestikrásky Lenka Černá. Sdružení tak vychází vstříc i rodičům, kteří se stále více zajímají nejen o prostředí, v němž se děti učí, ale i o způsob, jakým mohou využít volný čas.