Kdo chce sociální byt, musí pracovat

Radnice zpřísnila podmínky pro přidělování bytů sociálně potřebným. Nové principy neumožní získat byt lidem, kteří mohou, ale nechtějí pracovat. „Osmdesát procent lidí, kteří o byty žádají, nejsou sociální případy,“ říká starosta Tomáš Chalupa a dodává, že systém je nastaven tak, aby opravdu pomáhal lidem, kteří jsou ve ztížené sociální situaci, sami ji nezavinili a sami ji nedokáží řešit.

Podle nových zásad se byty pronajímají jen na dobu určitou s možností požádat o prodloužení pronájmu. Celková doba pronájmu by však neměla až na odůvodněné výjimky přesáhnout 5 let. Podmínkou je, aby všichni zletilí příslušníci domácnosti pracovali. Proto se bude posuzovat společně celá domácnost. Nemůže dojít k tomu, že by žadatel byl v domácnosti se dvěma zdravými nepracujícími lidmi. Výjimkou jsou pochopitelně lidé, kteří pobírají starobní nebo plný invalidní důchod a také ti, kteří soustavně pečují o dalšího člena domácnosti, který je plně invalidní. Nárok na přidělení bytu mají i lidé, kteří celodenně pečují o dítě a pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek (u druhého a dalšího dítěte jen do 2 let jeho věku).

Zpřísnění zásad vyšlo z dlouhodobých zkušeností s pronájmy, z různých analýz a konzultací. Na jejich základě Praha 6 odmítá pronajímat byty lidem, kteří nechtějí pracovat. „Pokud má obec podpořit bytem za regulované nájemné někoho, kdo je bez práce, musí o ni prokázat zájem,“ řekl starosta. Jestliže si žadatel není schopen sám najít práci, pokusí se mu obec nabídnout některé z veřejně prospěšných prací. Pokud nabízenou práci odmítne, riskuje, že bude ze seznamu vyřazen. Podmínka práce platí po celou dobu pronájmu. Radnice se tímto tvrdým způsobem snaží vytvořit i sociální návyky těm, co nepracují a berou sociální dávky. Doba pronájmu na dobu určitou by měla zajistit pouze jakýsi odrazový můstek k tomu, aby se zdravý člověk dokázal znovu postarat sám o sebe. V loňském roce bylo z 217 podaných žádostí kladně vyřízeno 86, z toho ve 25 případech se jednalo o nový pronájem bytu a v 61 případech byl dosavadní pronájem prodloužen. Nyní je v m. č. Praha 6 ze sociálních důvodů pronajatých 144 bytů.