Město uklízí Šárku i Hvězdu

náhled souboruJarní úklid neprobíhá jen na chodnících a v ulicích. Uklízí se v parcích i v lese. Návštěvníci Divoké Šárky si zajisté všimli, jak to tam po zimě opět prokouklo.

„V rámci chráněného území se provádějí výřezy tam, kde jsou nežádoucí nálety trnek a šípků,“ vysvětluje ing. Dan Frantík z Odboru městské zeleně Magistrátu Prahy. „Letos by se též měla na skalách dokončit likvidace nežádoucích akátů, které do toho chráněného území nepatří a poškozují je,“ dodal Frantík. Návštěvníci Šárky jsou prostřednictvím tabulí upozorňováni, že se mohou pohybovat pouze po veřejných cestách a nesmí vstupovat do chráněného území. Letos uplyne 40 let od doby, kdy byla vyhlášena Divoká Šárka přírodní rezervací.

Hlavní město provádí úklidy i v oboře Hvězda. Tam zároveň probíhá dostavba další části ohradní zdi ze strany Ruzyně. Do konce roku přibude přes 300 m dlouhý úsek opukové zdi. V druhé polovině roku se v oboře plánují velké změny. Město by chtělo obnovit historickou vodní plochu na libocké louce, upravit hráz a do rybníčku přivést vodu ze Světlušky, která se dnes rozlévá po louce.