Na Vítězném náměstí přibude nový památník

Na místě před budovou Generálního štábu, kde byl v roce 2001 položen základní kámen, by měl vyrůst nový památník čs. zahraničním vojákům, účastníkům 2. světové války.

Radní Prahy 6 totiž doporučili zastupitelům poskytnutí finančního příspěvku Nadačnímu fondu československých legií ve výši 3,6 mil. Kč na jeho realizaci.
Na vzniku památníku je připraveno podílet se i ministerstvo obrany, a to částkou 2,9 mil. Kč. Příprava realizace památníku za spolupráce Prahy 6 a čs. obce legionářské probíhá již od roku 2001, kdy byl na náklady městské části položen zmíněný základní kámen. O rok později byla zpracována projektová dokumentace na základě vítězného návrhu architektonické soutěže. Základem tohoto návrhu je přitom jednoduchý jehlan, který bude umístěn na ploše vymezené dvěma kamennými lavicemi. Na jejich hraně budou uvedeny názvy bojišť. Uvnitř jehlanu, který bude průsvitný, pak divák spatří symbol meče, věnec z lipových listů, znak ČSR z r. 1938 a další atributy. Jehlan tak podle tvůrce obsahuje skrytou symboliku vyjadřující boj za vlast, vítězství a podobně.
V současné době probíhá stavební řízení a sochařská výroba památníku. Vlastní osazení a realizace úprav okolí jsou předpokládány v polovině tohoto roku.