Pamětní deska uctí skauty

Z iniciativy skupiny veteránů, bývalých členů dejvických oddílů a Vallova střediska, vznikla myšlenka zhotovit pamětní desku připomínající všechny junáky, rovery a skauty, kteří v boji za svobodu položili své životy doma i v zahraničí.

Návrh na pořízení pamětní desky byl projednán pražskou radou Junáka i obvodní radou, které tuto iniciativu plně podpořily. Vzhledem k záměru umístit desku co nejblíže místům, kde se rozvíjela činnost Junáků, byla projednána možnost usadit desku na budově Elektrotechnické fakulty ČVUT. K tomu vydal souhlas děkan fakulty Vladimír Kučera i Úřad městské části Praha 6. Desku zhotoví sklárny v Novém Boru.

Slavnostní odhalení se bude konat 24. dubna, v den svátku sv. Jiří, patrona skautů.