Přestaň a vyhraj 2004

Mezinárodní soutěž pro kuřáky

Kouření se stává obrovskou celosvětovou epidemií. Přibližně polovina kuřáků na následky svého kuřáckého návyku zemře a polovina z nich ztratí okolo 20 let života. Již nyní se odhadují počty úmrtí na následky kouření na více než čtyři miliony ročně. Naopak přestat kouřit se vyplatí a nikdy na to není dost pozdě. Zdraví se začne zlepšovat okamžitě. Soutěž pro kuřáky Přestaň a vyhraj je metoda, která pomáhá velkému množství lidí v jejich úsilí přestat kouřit. Letos půjde o největší praktickou globální akci k odvykání kouření, jaká se kdy konala. Předpokládá se, že se jí účastní více než 100 zemí ze všech kontinentů, a do soutěže se přihlásí nejméně 1 milion účastníků. Z pohledu kuřáka je to významná příležitost, poskytující mu impulz k rozhodnutí přestat kouřit a podporující splnění tohoto úmyslu.

Podmínky účasti v soutěži:
Zúčastnit se může každý kuřák ve věku 18 let a více, který v den zahájení soutěže kouří alespoň jednu cigaretu denně po dobu nejméně jednoho roku. Zájemci o účast v soutěži vyplní přihlášku a zašlou ji na adresu:
Přestaň a vyhraj
Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10
Informace tel.: 267 082 328 nebo www.szu.cz

Do losování o ceny budou zahrnuti ti účastníci, kteří zašlou řádně vyplněné a podepsané přihlášky nejpozději do 30. dubna a kteří od 2. května do 29. května vůbec nebudou kouřit.

Přihlásit se mohou i nekuřáci, kteří získají do soutěže nejméně jednoho kuřáka.

Po skončení soutěže bude ze všech účastníků, kteří zaslali platné přihlášky, vy- losován vítěz. Ceny budou předávány na základě čestného prohlášení účastníka, že se po celou dobu soutěže zdržel kouření, potvrzeného svědkem. Dodržení závazku nekouření bude u vítězů ověřováno laboratorně.

CENA PRO VÍTĚZE V ČESKÉ REPUBLICE – ZAHRANIČNÍ ZÁJEZD
MEZINÁRODNÍ SUPERCENA – 10 000 DOLARŮ