Prodej bytů se opět posunul vpřed

Základní stavební kameny pro další postup v procesu privatizace jsou položeny. Jedním z nich je vzorová kupní smlouva, schválená zastupitelstvem na únorovém zasedání. Druhým důležitým dokumentem je pořadník prodeje bytů, který zastupitelstvo vzalo na vědomí. Za třetí zastupitelé stanovili jasná pravidla pro nakládání s „volnými byty“, které budou k prodeji v rámci privatizace.

Když v listopadu zastupitelstvo schválilo seznam oceněných bytů nabízených v privatizaci, prováděcí předpis stanovil úkony, které se musely učinit, aby mohl být prodej odstartován. Materiály předložené radou v takřka rekordním čase a schválené zastupitelstvem přiblížily tento okamžik na dohled. Právní oddělení městského úřadu a SNEO a. s.vypracovalo vzorovou kupní smlouvu, která je jednotná pro veškerý postup prodeje. Do smlouvy zhotovené podle zákona č. 72/1994 Sb. mezi převodcem (m. č. Praha 6) a nabyvatelem (budoucím kupujícím) budou doplněny údaje o bytové jednotce, které vzejdou z Prohlášení vlastníka.

Zastupitelé také schválili možnost zřízení společného nájmu pro děti, vnuky, pravnuky, tedy příbuzné v přímé linii, na základě žádosti oprávněného nájemce. Tyto dohody o společném nájmu bytu budou realizovány v období od odeslání nabídky do podpisu smlouvy.

Privatizované byty již mají čísla
Patrně nejočekávanějším krokem bylo vytvoření pořadníku, jehož stanovením získávají prodeje konkrétní časovou podobu. Zájemci už ví nejen, že budou kupovat, ale mohou odhadnout kdy. Stanovením pořadí každý účastník privatizace bude vědět, že jeho byt, který užívá na základě řádné nájemní smlouvy, má konkrétní číslo. Pořadník má též zajistit, aby v procesu prodejů nedocházelo ke stížnostem, že byl prodán některý byt dříve než jiný. Pravidla byla jasná a jednoduchá: stanovení čísel vyšlo ze žádostí jednotlivých nájemníků v domech. Do pořadníku byly nejprve zapracovány žádosti evidované na radnici kdykoli od roku 1992. Jako první je na startu dům na rohu ulic Buzulucká – Kafkova, jehož žádost byla doručena 21. 9. 1992. Do loňského listopadu byly takto přijaty žádosti od 192 domů. Dále se za sebe řadily žádosti doručené na některou z podatelen (SNEO a. s., Úřad m.č). Pokud zájem o prodej projevili z jednoho domu pouze jednotliví nájemníci, rozhodlo datum, kdy byla podána první žádost. Přes neustálé výhrady zejména k cenám bytů se nestalo, že by z některého domu o koupi nikdo nežádal.

Někteří zastupitelé na svém zasedání ocenili rychlost a přesnost, s jakou je pořadník vypracován. Místopředseda Ochranného sdružení nájemníků J. Votruba naopak protestoval, že kupní smlouva a pořadník nebyly k dispozici k posouzení a požadoval pozastavit jednání: „Jestliže dva zastupitelé tady mluvili o tom, že dostali pořadí bytů až na poslední chvíli, tak my jako sdružení jsme se k němu bohužel nedostali vůbec,“ uvedl při jednání. Starosta Tomáš Chalupa (ODS) jej ujistil, že seznam obsahuje pouze seřazení domů podle toho, kdy byla podána jednotlivá žádost a není žádný problém seznam ukázat. Zastupitelstvo jej s ohledem na možné změny vzalo na vědomí, nikoli schválilo.V tuto chvíli je pořadník již zveřejněn na webových stranách m. č. Prahy 6, kde jsou kompletní materiály k prodejům bytů včetně kriterií ke stanovení ceny.

Zastupitel Michal Tryml (ED) na jednání poukázal na znevýhodnění těch, co jsou na konci pořadníku a platí nájemné do chvíle, než se na ně dostane řada. Místostarostka Marie Kousalíková (ODS) k tomu uvedla, že rozdíl chce městská část eliminovat. „Připravuje se systém oprav v rámci výnosu z domu a bude předložen na nejbližším jednání komise majetkové politiky,“ řekla.

Posledním stavebním kamenem, který zbývá položit, aby systém mohl být spuštěn, jsou dohody s bankami. Městská část přislíbila, že spolu s nimi zajistí způsob splácení v rámci hypotečních úvěrů pro všechny oprávněné účastníky privatizace. „Řekl jsem, že nepřipustím, aby došlo k odeslání nabídky koupě bytu, aniž by tento program nebyl zajištěn, a na tom trvám,“ prohlásil r ezolutně starosta.

Mezi oprávněnými kupujícími je skupina lidí, kteří kvůli věku nesplňují standardní podmínky. Městská část proto plánuje vytvořit garance, aby i tito lidé měli k hypotékám přístup. Do konce března by měly být hotovy návrhy smluvních vztahů.

Šance i pro ty, kterých se dosud privatizace netýkala
Novinku přinesla privatizace i ve způsobu nakládání s tzv. „volnými byty“ určenými k prodeji. Polovina ze 40 „volných bytů“, bude prodána za cenu stejnou jako jiné privatizované byty. O budoucím vlastníkovi rozhodne los za přítomnosti notáře. „Snahou je tímto způsobem vytvořit rovné podmínky a dát možnost i těm občanům Prahy 6, kteří nebydlí v bytech městské části,“ sdělila Kousalíková. Zájemce musí být občanem Prahy 6 nejméně tři roky a nesmí být účastníkem žádné etapy privatizace nebo prodejů nyní ani v minulosti. Přestože zastupitel Stanislav Hejduk namítal, že Praha 6 otevírá dveře spekulantům s byty, zastupitelé přijali myšlenku rovných podmínek a nové zásady prodeje schválili.