Projekt florbalových tříd ZŠ B. Juáreze a Tatranu Střešovice

Představovat na Praze 6 florbal dnes již není nutné. Díky úspěchům Tatranu Střešovice se tento mladý sport rychle dostal do povědomí veřejnosti. V ulicích běžně potkáte děti s florbalovými hokejkami. Nyní Tatran nabízí něco nového!

Ze spolupráce se ZŠ Benita Juáreze vzešel pro školní rok 2004/2005 projekt sportovní třídy s florbalovým zaměřením pro žáky a žákyně nastupující do 6. třídy. Ideou odvážného projektu není potlačení vzdělávacího procesu, jako tomu u podobných typů tříd někdy bývá, nýbrž využití dostupnosti kvalitních podmínek pro florbal v objektu Stadionu mládeže Kotlářka. Stadion se nachází v těsné blízkosti ZŠ. Tréninkový proces je zde veden kvalifikovanými trenéry a po ukončení ZŠ bude možné navázat na soustavnou činnost příslušné kategorie. Škola zároveň nabízí výuku několika světových jazyků, počítačovou pracovnu, specializované akce, žákovský parlament. Zveme vás tímto srdečně na Den otevřených dveří, který proběhne v ZŠ Bílá dne 22. 3. od 14 hodin.

Více informací o studiu a talentových zkouškách naleznete též na www.zsbila.cz, www.tatran.cz, nebo se obracejte na zást. řed. ZŠ Mgr. Petra Koreckého na tel: 224 310 085/l536 nebo na mobilu 721 810 168.