S předsedou komise územního rozvoje Jiřím Hermannem

..o změnách územního plánování atd.

Komise územního rozvoje doporučuje radě stanoviska ke změně územního plánu. Jaké probíhají v současnosti změny v územním plánování v Praze 6?

Na posledním jednání jsme řešili asi 10 žádostí o změnu územního plánu různé kvality, a to od malých domečků po velké prostory. V poslední době je snahou majitelů pozemků, na nichž je plánovaný park, zahrada, škola či zdravotní zařízení, vystavět místo toho kanceláře nebo obytné domy. To je v současnosti obecný trend, všude se snažit stavět masivní obytné domy. To platí i o zelených plochách na Břevnově nebo na Petřinách.

Jak se k tomuto trendu komise staví?

Komise se snaží tento trend ne zabrzdit, ale přiměřeně zachovávat plochy, které jsou pro tato zařízení potřebná. U zeleně takové změny zásadně nepovolujeme, zvlášť, je-li to zeleň chráněná. Naše stanoviska jsou negativní s ohledem na to, že Praha 6 je rezidenční čtvrť a nelze ji zastavět jako jiné části města s jiným charakterem zástavby. K jedné pozitivní změně týkající se velkého prostoru dojde v areálu bývalé Aritmy ve Vokovicích, kde vlastník připravuje změnu na obytné plochy. To je zajímavé, protože se domnívám, že do tohoto místa spíše patří bydlení než nerušící výroba, která je v územním plánu.

Chystá se v Praze 6 nějaká výrazná změna?

Projednávali jsme zástavbu Vítězného náměstí. Projekt budovy Dejvice Center, připravovaný firmou Siemens, bude suverénně největší stavba, jaká se na Praze 6 postaví. V souvislosti s tím bychom chtěli i dotvořit Vítězné náměstí. Udělat pod ním podchod, aby se dalo bezkolizně projít přes náměstí, s tím, že by to byla i pasáž, kde by byly obchody. Ale to je otázka dalších nejméně pěti let.

Jaké jsou nejčastější dotazy obyvatel k vašemu resortu?

Dotazy občanů oscilují mezi územním plánem a dopravou a týkají se zejména silničního okruhu Břevnovské radiály a řešení Strahovského tunelu. Lidé se obávají dopadu dopravy na životní prostředí. My uplatňujeme jejich požadavky a trváme na tom, aby stavby probíhaly dle zákona a dodržovaly se zásady životního prostředí, urbanismu a architektury. Jsme takoví hlídací psi. Oceňuji, že investor zavede monitoring stavby křižovatky u Strahovského tunelu. Změří se domy před výstavbou, jejich technický stav, po té během výstavby a po ní. Měří se hluk, eventuální poklesy půdy. Tento způsob je již na západě obvyklý.

Jak se vyvíjí požadavek sedleckých občanů na připojení k Praze 6?


Byl jsem pověřen projednat technická řešení. Se starostou Suchdolu se pokusíme najít stanovisko, které by bylo schůdné pro obě strany. Je otázkou, jak území vytyčit, jestli hranice povede podle žádosti obyvatel anebo přirozeně terénem.