Šárka by potřebovala více přístupových cest

Rekreační zóna Šárka představuje pro obyvatele Veleslavína, Vokovic, Liboce i Ruzyně nenahraditelnou a velmi využívanou možnost aktivního odpočinku. Přístupová spojení pro pěší, s kočárkem a cyklisty jsou v některých místech omezená, nevyhovující až nebezpečná.

Jak již Šestka informovala v minulém čísle, vybudování nových tras a přístupových cest je závislé na vyjádření vlastníků jednotlivých pozemků. Přesto jsou v případě pozitivních výsledků jednání již teď připraveny různé návrhy a řešení.

Iniciátorem jednoho návrhu na vybudování nových přístupových cest z Liboce, Dědiny a Ruzyně do Šárky je zastupitel Oldřich Kužílek, který problém zpracoval a popsal na základě vlastních zkušeností. „Do Šárky chodím s dcerou pravidelně a vím, že nad restaurací McDonalds směrem k letišti neexistuje žádná cesta do Šárky použitelná pro kočárek, jízdní kolo nebo hůře pohyblivé občany.“ Dodává, že několik stezek je divokých, s výmoly, a přesto jsou užívané. Podle Kužílka by k snadnějšímu vstupu stačilo vybudovat jeden metr široké cesty s přírodním povrchem, například ve třech jím navržených místech (viz foto).


Druhá lokalita, kterou se jeho návrh zabývá, je oblast vokovické strany Šárky. „Podle informací od obyvatel této části vím, že by návštěvníci Šárky rádi chodili po nějakém okruhu,“ říká Kužílek. „Když jdete oblíbenou vycházkovou trasou, začínající nad autokempem Džbán a pokračující po jižní hraně údolí Šáreckého potoka až na Kozákovu skálu, musíte se vrátit po stejné cestě. Propojením po severní hraně koupaliště by vznikl krásný okruh,“ říká Kužílek a dodává , že kdysi tam cesta bývala a v katastru jsou stále její zlomky. Nezasahovala by do oploceného území Džbánu a nájemci SK Aritma podle Kužílka vyjádřili předběžně souhlas s možností udělat průchod tímto areálem.

Návrhy však mohou prozatím zůstat u ledu, dokud se nevyřeší majetkové záležitosti v Šárce. Určitý posun návrh přinesl, protože radnice poslala dopisy majitelům, aby se vyjádřili k záměru vybudovat přístupové cesty. „Myslím si, že v tomto případě je potřeba postupovat méně úředně a více partnersky,“ domnívá se Kužílek, podle nějž jsou dopisy nezřetelné a majitelé požadují širší objasnění. Nesouhlasí s tím, že by většina odpovědí vlastníků byla negativních, naopak měl z došlých odpovědí dojem, že výhrady byly pouze díky nejasným formulacím. Vlastníkům je to potřeba lépe vysvětlit. „Vždyť by to bylo i v jejich zájmu. Proto je potřeba jednat spíše sousedsky, radnice by měla být srozumitelnější,“ míní Kužílek. Zastupitel se též domnívá, že jednání od loňského jara, kdy návrh předložil, postupují pomalu. Na druhou stranu uznává, že došlo k určitému posunu. Jak potvrdil radní Holický, hlavní město Praha bude na základě dopisů jednat s vlastníky ploch a radnice bude iniciovat rekonstrukce cest na plochách, kde je to možné. „Prioritou je dokončení cest, které jsou používány, ale chybí jim ukončení,“ sdělil radní Holický, který se touto problematikou zabývá.