Slovo starosty

Otázky pro pana starostu: Velkým překvapením pro zastupitele asi byla žádost ze Sedlce, který by se chtěl připojit k MČ Praha 6? Jak jste na žádost reagovali a jaké další kroky budou následovat? Zastupitelé nyní schválili čtyři z pěti pilířů privatizace: pořadník pro prodej bytů, vzor kupní smlouvy, pravidla nakládání s volnými byty a možnost zřízení společného nájmu. Znamená to, že už je možné s nájemníky začít uzavírat kupní smlouvy a prodávat byty? V předprojektové přípravě se nacházejí dva záměry na výstavbu domů pro seniory. Kdy se asi začne stavět a kdy je možné počítat s dokončením? Kolik jejich výstavba bude obecní pokladnu stát?


Velkým překvapením pro zastupitele asi byla žádost ze Sedlce, který by se chtěl připojit k MČ Praha 6? Jak jste na žádost reagovali a jaké další kroky budou následovat?

Samozřejmě zájem občanů žijících v katastrálním území Sedlec velmi vítáme. Změny hranic se ale uskutečňují pouze na základě dohody zúčastněných městských částí, tedy Prahy 6 a Suchdola, se souhla-sem zastupitelů hlavního města a po projednání s příslušným katastrálním úřadem. První krok, tedy schválení zastupiteli Prahy 6, byl již učiněn. Věříme, že dobře dopadnou i další kroky. Poté, co změnu hranic schválí politici, přijde na řadu tzv. překatastrování. Nenastanou-li nějaké problémy, zdá se mi termín 1. 1. 2005 reálný, aby pak patřili sedlečtí do Prahy 6. Samozřejmě se samotnými občany budeme ještě letos mluvit, předpokládám, že zorganizujeme tradiční setkání s občany a pokusíme se zjistit, co do budoucna od své nové radnice očekávají a co je nejvíce trápí.

Zastupitelé nyní schválili čtyři z pěti pilířů privatizace: pořadník pro prodej bytů, vzor kupní smlouvy, pravidla nakládání s volnými byty a možnost zřízení společného nájmu. Znamená to, že už je možné s nájemníky začít uzavírat kupní smlouvy a prodávat byty?

Ještě předtím musíme zpracovat tzv. Prohlášení vlastníka, v němž rozdělíme celý dům na bytové a nebytové jednotky a společné prostory. Než odešleme nájemníkům návrhy kupních smluv, zkontrolujeme si ještě jednou, zda to prodáváme skutečně oprávněným nájemníkům, tedy lidem s platnou nájemní smlouvou, zda nejsou dlužníci apod. Znovu ale opakuji, že z radnice neodejde jediná nabídka ke koupi, pokud k ní nebude i zajištěna možnost splácení na ten konkrétní byt. A hypoteční úvěry považujeme za pátý pilíř.

V předprojektové přípravě se nacházejí dva záměry na výstavbu domů pro seniory. Kdy se asi začne stavět a kdy je možné počítat s dokončením? Kolik jejich výstavba bude obecní pokladnu stát?

Souběžně připravujeme oba projekty právě proto, abychom šetřili čas a postavili jeden z těch dvou domů pro seniory co nejdříve. Rozhodně to bude do konce roku 2006. Ten druhý dům pro seniory, v tuto chvíli ještě nevíme, který to bude, se zrealizuje také, ale až po r. 2006. Než jsme vybrali tyto dvě lokality a oba projekty spustili, zpracovávali jsme dislokační studii, prověřující možnosti celkem třinácti lokalit na Praze 6. Varianta Na Dračkách počítá se 41 byty, garážemi a náklady na výstavbu jsou asi 90 mil. Kč, varianta Nad Kajetánkou má naplánováno 87 bytů, garáže a náklady 120 mil. Kč. V každém případě chceme žádat ministerstvo pro místní rozvoj o státní dotaci v rámci programu výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury.