V okolí čističky už nebudou obtěžováni hlukem

V okolí Ústřední čistírny odpadních vod v Praze 6 konečně zavládlo ticho. V únoru byly dokončeny rozsáhlé stavební úpravy dmychárny č. 2, spojené s instalováním tlumičů zvuku. Tím byl zdroj hluku, na který si opakovaně stěžovali občané žijící v blízkosti čistírny, odstraněn.

Vloni si obyvatelé v Podbabě, Bubenči, Tróji a okolních čtvrtích stěžovali i na nepříjemný zápach bioplynů, unikající právě z čistírny. V květnu proto starosta Prahy 6 T. Chalupa inicioval místní šetření za účasti veřejnosti přímo v budově čistírny. S jejím vedením zde byla domluvena instalace nových hořáků, spalujících přebytečný bioplyn, jehož zápach se šířil do okolí o to více, že bylo extrémně teplé léto. Postupně tak došlo k instalaci čtyř nových hořáků.

K dalšímu osudu čistírny odpadních vod, která musí do roku 2010 splňovat nové limity pro vypouštění odpadních vod, stanovené Evropskou unií, se vyjádřil i radní magistrátu hl. m. Prahy Miloš Gregar, který pro Šestku uvedl: „Představenstvo Pražských vodních staveb doporučilo k realizaci hlavnímu městu Praze kompletní přestavbu čistírny na Císařském ostrově. Toto doporučení vychází ze zpracované multikriteriální analýzy a zohledňuje všechny významné skutečnosti mající vliv na realizaci této stavby. Město Praha bude o tomto návrhu jednat v průběhu března.“ Jedním z důvodů přestavby a nikoli výstavby zcela nové čističky je podle Gregara časový limit, do něhož by se nová stavba nevešla. Dalším nezanedbatelným důvodem jsou také finanční náklady. Ty budou při přestavbě činit přibližně 15 miliard korun, budování nové čističky by však přišlo podstatně dráž. Čistírna odpadních vod tak zůstává na Císařském ostrově i nadále, a k jejímu přemístění, o které stála Praha 6, nedojde. Jak uvedl náměstek primátora Jan Bürgemeister, „zcela jistě se ukáže, že Císařský ostrov je jedinou schůdnou variantou.“