Všem seniorům i juniorům…

Všichni vědí, že stáří je součást života. Stáří za normálních okolností čeká každého. Ale víme, co nás čeká se stářím? Co dokážeme zvládnout sami? S čím budeme potřebovat pomoci? Víme na koho se obrátit? A kdy to udělat, aby to nebylo příliš pozdě?

K napsání článku mě inspirovala řada každodenních telefonátů a osobních návštěv, kdy se často opakuje: „Mojí mamince je 85 let a potřebujeme pomoct… – co máme dělat?“, „Je mi 92 let a nechci být už doma sám, zapomínám, děti pracují a bojí se o mě… – přijmete mě co nejdřív?“ nebo „Co si počnu až to doma nezvládnu…?“ Jsem sociální pracovnice Domova důchodců na Praze 6 a pár řádky se chci pokusit vám, které tyto a podobné myšlenky také trápí, poradit.
 
Čím dříve začnete, tím lépe (oslovuji tímto seniory a případně jejich rodiny…). Je třeba počítat s tím, že čekací doby do zařízení pro seniory nejsou většinou týdenní či měsíční. Jedná se většinou o několik let. Do Domova důchodců Praha 6 se čeká na umístění okolo 1,5–2 let. Nezdá se to na první pohled příliš, ale když je problém akutní, je to „zatraceně dlouhá doba“.

Informace o možnostech pro seniory i tiskopis žádosti dostanete na sociálním (humanitním) odboru úřadu městské části podle žadatelova trvalého bydliště. Dobrým krokem před podáním žádosti je, vypravit se na vybrané místo (či více míst – pro možnost srovnání) podívat. Nejlépe je domluvit si schůzku předem telefonicky, aby na Vás sociální pracovnice měla dostatek času a mohla Vám zodpovědět Vaše otázky a provést Vás po zařízení.

Jakmile je žádost po čekací době odeslána například do Domova důchodců, přijde i Vám o tomto kroku domů oznámení. V této chvíli je opět nasnadě kontaktovat se přímo se sociálním oddělením Domova důchodců a již aktuálně hovořit o umístění…

Zveme Vás srdečně na velikonoční výstavku prací obyvatel Domova důchodců Praha 6 Dejvice, Šolínova ul. od 5.–9. 4. 2004 od 14–16 hodin.

POZOR změna telefonního čísla - zájemci o denní stacionář na Praze 6 telefonujte na 224 311 364 (sociální oddělení).