Výstava o Karlu Krylovi

Centrální katolická knihovna připravila ve dnech 13. 2.–12. 4. 2004 výstavu „Stvořil Bůh ratolest“.

Je věnována křesťanským motivům v díle básníka a zpěváka Karla Kryla (1944–1994) a jeho víře tak, jak o ní sám mluvil v rozhovorech a životopisech a jak o ní svědčí výpovědi blízkých. Připomíná také přátelství s opatem břevnovského kláštera A. Opaskem (1913–1999), který byl Krylovi duchovním otcem od prvních let zpěvákova pobytu v exilu. Ústředním motivem výstavy jsou písně z EP desky Carmina resurrectionis (Zapření Petrovo, Jidáš, Žalm 71., Děkuji), připomenuty jsou texty inspirované Novým zákonem (Gloria, Pieta) i starozákonními motivy (Salome, Žalm 120.). Písně doprovází Krylovy promluvy z Radia Svobodná Evropa, publikované v knížce Krylogie, a vzpomínky opata Opaska, biskupa V. Malého, faráře S. Karáska a dalších. Na výstavě jsou použity publikace a dokumenty z CKK, z knihovny Libri Prohibiti, Klubu Karla Kryla, Fan klubu KK a ze soukromých sbírek. Výstava je součástí projektu Česká hudba 2004. Otevřeno denně od 9 do 17 hodin, v úterý a ve středu do 20 hodin. Bližší informace najdete na stránkách www.ckk.cz.