Výzva občanům Prahy 6

Vážení občané, období končící zimy a začínajícího jara bývá většinou spojené s pocity očekávání, optimismu a dobré nálady. Můžete tyto pocity naplno vychutnávat při pohledu na tu spoušť na ulicích, chodnících nebo v parcích, kterou nám zanechala letošní zima? Vadí Vám prach, písek nebo bláto, když jdete do práce? Rozčilují Vás větve, rozfoukané listí, nedopalky cigaret či psí exkrementy? Věřte, že nám také.

Vážení občané,

období končící zimy a začínajícího jara bývá většinou spojené s pocity očekávání, optimismu a dobré nálady. Můžete tyto pocity naplno vychutnávat při pohledu na tu spoušť na ulicích, chodnících nebo v parcích, kterou nám zanechala letošní zima? Vadí Vám prach, písek nebo bláto, když jdete do práce? Rozčilují Vás větve, rozfoukané listí, nedopalky cigaret či psí exkrementy? Věřte, že nám také.

Rozhodli jsme se pro velmi razantní „velký úklid“, vzápětí po něm zavádíme zcela nový systém soustavné údržby a úklidů. V obou případech jde o akce velmi náročné, vždyť Praha 6 s rozlohou 42 km2 je největší ze všech městských částí hlavního města. I přesto si troufám říct, že nejen koordinační, časovou, ale i finanční náročnost zvládneme. Jsou ale věci, které bez Vás a v součinnosti s Vámi neumíme.

Není možné strojově zamést, ale také umýt ulici, pokud nerespektujeme dopravní značení a necháme, byť i jediné, auto na ulici v době úklidu.
Není možné zajistit čisté chodníky, ale i zelené plochy, pokud nejsme důslední při procházkách se svými čtyřnohými miláčky a neuklidíme to, co po nich po vykonání potřeby zbude. Psí poplatky této povinnosti nikoho nezbavují!

Není možné udržet čistotu, pokud při péči o své zahrádky nebereme ohled na to, že odpad patří do kontejneru, nikoli na ulici.
Sebevětší armáda metařů ani ty nejvýkonnější stroje nezajistí trvalou čistotu, pokud nám bude jedno, co na ulici či v parku necháme. Cigaretovým nedopalkem počínaje a psím exkrementem konče.

Vím, že pro řadu z Vás jsou tyto výzvy nadbytečné, bohužel ale nikoli pro všechny. Obracím se proto na všechny z nás s prosbou o spolupráci.
Věřím, že mít čistou Prahu 6, ve které společně žijeme, je naším společným přáním.

Přeji Vám krásné jaro,

s úctou Váš
Tomáš Chalupa