Žáci ZŠ Emy Destinnové na anglo-německém jazykovém večeru

V březnu se 25 žáků ze tříd s rozšířenou výukou jazyků ZŠ Emy Destinnové zúčastnilo svým vystoupením anglo-německého jazykového večera v divadle Solidarita.

Večer se konal pod záštitou Rakouského kulturního fóra a byl zahájen paní Andreou Schrammel, kulturní atašé rakouského vyslanectví, a PaedDr. Jaroslavem Múllnerem, náměstkem ministryně MŠMT. Žáci vystoupili s pásmem scének a písní v anglickém a německém jazyce, které připravily a s žáky nacvičily paní učitelky Voráčková a Michajlová. V německé části se představila obecenstvu, v němž byli i někteří rodiče, vítězka celopražského kola Olympiády v německém jazyce Hana Neradová, žákyně 9. třídy naší školy.

PŘIPOMÍNÁME, že přijímací zkoušky do 3. tříd s rozšířenou výukou jazyků se konají 19. 4. v 8 hod. v hlavní budově ZŠ Emy Destinnové. Informace na tel. 233 342 075.

Mgr. Ludmila Fišerová
ředitelka školy