ZŠ Červený Vrch pracuje s budoucími prvňáky

Usnadnit budoucím žáčkům prvních tříd jejich nástup do školy si klade za cíl projekt ZŠ Červený Vrch s názvem Otevíráme dveře prvňáčkům. Jeho motto zní: „Dělání, dělání, všechny chmury zahání, dělání, dělání je lék…“

Předškoláci jsou spolu s rodiči či prarodiči zváni, aby se v prostorách školy třikrát za měsíc zúčastnili společných pracovních setkání. Ta by měla přispět k plynulejšímu a harmonickému přechodu z mateřské školky do školního života a taktéž k vytvoření pevné vazby k budoucí škole. Děti se v předstihu seznámí jak s novým prostředím, tak i se způsobem práce, jaký je od září čeká. Setkání jsou vedena zkušenými vyučujícími 1. stupně za pomoci současných prvňáků a jejich náplň i forma je velmi rozmanitá – výtvarná, hudební, dramatická výchova, poslech, pohybové hry i praktické činnosti. „Projekt běží již druhým rokem. U rodičů měl velký ohlas a byl o něj zájem,“ uvedla ředitelka školy Jana Matoušová. Vytvoření vzdělávacích skupin může též zmírnit a srovnat eventuální deficity související se zralostí dětí. Přínosem jsou i pro rodiče, kteří zapojením se získají inspiraci i motivaci pro budoucí domácí hry i činnosti, uvidí své děti v práci v kolektivu. „Cílená spolupráce s dítětem snáze napomůže domácí přípravě, tolik potřebné pro dobrý start do školy,“ říká ředitelka. Projekt probíhá až do června, kdy jsou budoucí žáci školy pozváni na tradiční školní táborák.