ZŠ Petřiny-jih opět otevírá sportovní třídu

Ve školním roce 2004/2005 bude opět na ZŠ Petřiny-jih otevřena od 6. ročníku sportovní třída s atletickým zaměřením. Sportovní třídy ZŠ Petřiny-jih byly zařazeny MŠMT na doporučení Českého atletického svazu do projektu „Intenzifikace sportovních tříd na základních školách“.

Škola má pro specializaci atletika vynikající podmínky. Školní hřiště s umělým povrchem se čtyřmi drahami, dvě tělocvičny a halu pro kolektivní sporty. Navíc žáci využívají atletické stadiony na Strahově včetně nafukovací haly v zimních měsících.

Výuka je vedena k všestrannému rozvoji duševní i fyzické stránky žáků. Děti si osvojují všechny atletické disciplíny. Hlavně v prvních dvou ročnících je sportovní příprava vedena nejen k rozvoji atletických dovedností, ale také gymnastiky, míčových her apod. Rozmanitou nabídkou sportovních aktivit předcházíme předčasné specializaci. Ve sportovních třídách je výuka tělesné výchovy rozšířena na 5 hodin týdně. K rozvoji pohybové kultury dítěte přispívají další hodiny sportovní přípravy s ohledem na věk dítěte, vedené trenéry USK Praha, atletického oddílu, který se ZŠ Petřiny-jih úzce spolupracuje a jehož jsou děti zařazené do ST členy, a za který závodí v soutěžích jednotlivců i družstev. Každoročně je pro žáky ST pořádán v zimě lyžařský kurz, na jaře atletické a na podzim kondiční soustředění na horách.

Třída je výběrová i po stránce prospěchové (průměr do 2,0). Výuka je zajišťována v plném rozsahu učebních dokumentů dle osnov MŠMT. Ve škole se vyučují dva cizí jazyky (anglický, německý), výpočetní technika probíhá v počítačové učebně, která je vybavená internetem. Absolventi školy se dobře uplatňují na středních školách a gymnáziích. Děti jsou také pod pravidelnou lékařskou kontrolou sportovní lékařky na Strahově.

Za dlouhá léta fungování ST při ZŠ Petřiny-jih dosáhli absolventi atletických sportovních tříd celé řady výborných výsledků. Mimořádně úspěšnou disciplínou je skok o tyči, v které se uplatnila celá řada žáků. Jsou to například: Šárka Mládková, stříbrná medailistka z letní Světové univerziády 2001, Jan Netscher, český rekordman ve skoku o tyči, nyní kondiční trenér fotbalistů Slavie Praha nebo Pavel Beran ml., mnohonásobný medailista v mládežnických kategoriích, a Monika Parmová, mistryně ČR v kategorii žactva v roce 2002.

Pokud budete mít zájem o zařazení Vašeho dítěte do sportovní třídy se zaměřením na atletiku, zašlete prosím přihlášku s uvedením jména, příjmení, data narození, bydliště a telefonního spojení na adresu naší školy: ZŠ Petřiny-jih, Šantrochova 1, Praha 6 – Atletika příp. na email j.ruda@volny.cz

Předpokladem pro zařazení dítěte do sportovní třídy je úspěšné splnění talentových zkoušek, dobrý prospěch a zdravotní prohlídka u sportovního lékaře. Termín talentových zkoušek je 27. 4. v 15 hod. na hřišti školy, Šantrochova 1, Praha 6.

Sportovní oblečení a obuv s sebou. Bližší informace na tel. čísle 602 245 359 p. Ruda nebo na www.uskatletika.cz