Dopravně přetížené Vokovice hledají řešení

Setkání s občany Veleslavína a Vokovic mělo jediné téma – dopravu. Zástupci městské části v jídelně gymnázia v Arabské ulici představili občanům novou dopravně – urbanistickou studii, která mapuje dopravní situaci na Veleslavíně a navrhuje několik možných variant řešení, jak odvést případně urychlit dopravu ze zatížené křižovatky Vokovická – Evropská. Architekt Valouch, který projekt prezentoval, upozornil, že všechna možná řešení jsou svým způsobem problematická.

Tři řešení jsou doporučena k dalšímu sledování.

1. Propojení Evropské třídy a parkoviště Džbán kolem Koospolu. Zde by se jednalo čistě o účelovou komunikaci pro příjezd a obsluhu především sportovně-rekreačního areálu.

2. Úprava stávající křižovatky Vokovická – Evropská tak, že by se posílila její kapacita přidáním odbočovacího pruhu vpravo místo nepoužívané autobusové otočky. Zároveň by se ke komunikaci napojila ulice U Vokovické školy, aby se příjezd do zástavby nemusel složitě objíždět.

3. Napojení v křižovatce proti ulici Alžírská u tramvajové smyčky a vedení kolem benzínové pumpy dlouhou spojkou ulice Egyptské a K Červenému vrchu. Tato varianta předpokládá přemostění rokle a spojení s ulicí Na Krutci.

Prezentace projektu vyvolala velkou debatu. Poslední varianta se u občanů setkala s největší kladnou odezvou. Zejména proto, že většina z nich se domnívá, že místní doprava z Veleslavína a Vokovic křižovatku tolik nezatěžuje, že největší problém vytváří auta přijíždějící z Jenerálky a od Nebušic, kteří si touto cestou usnadňují průjezd a vyhýbají se Horoměřické. „Řešit dopravu tím, že zkapacitníte Vokovickou, tím to ještě zhoršíte,“ namítala jedna z účastnic setkání. Nejvíce lidé nesouhlasně kroutili hlavami nad variantou vedoucí okolo Džbánu. Zásah do přírody se jim zdál příliš velký. Jak upozornila místostarostka Trnková, ještě nic není rozhodnuto, projekt pouze zvažoval všechny možné varianty.

Občané i starosta Tomáš Chalupa se shodli v tom, že dopravní situace na Evropské je stav nedokončeného okruhu. „Dostavbu blokuje už osm let starosta Suchdola Čížek, a přitom jejich část okruhu vede v podzemí. Já bych byl štastný, kdybych občanům mohl říct, že Evropská nebo Jugoslávských Partyzánů půjdou pod zem,“ vysvětloval starosta Chalupa proč stále není okruh hotov.

Z řad starších občanů zazněly i takové hlasy, že by bylo lepší omezit dopravní režim. Kdosi dokonce navrhl mýtné. „Počet aut se zvyšuje a zvyšovat bude. My musíme být na tento stav připraveni,“ nesouhlasil starosta. Jeho slova potvrzuje i další plánovaná výstavba v této lokalitě, jak ji představil radní Hermann, který má na starosti územní rozvoj v Praze 6. Na Bořislavce jsou v plánu 2 projekty kancelářských budov s nákupním střediskem v přízemí, vedle nových domů na Červeném vrchu by mělo vyrůst dalších pět. Stavět by se v budoucnosti mělo i v areálu bývalé Aritmy, kde nový majitel požádal o změnu územního plánu. U všech staveb předpokládají radní jisté kompenzace v podobě investic do dopravy.