Nová železniční linka pražské integrované dopravy

náhled souboruZcela nové a mimořádně rychlé dopravní spojení nabízí nová železniční linka, která v dubnu zahájila provoz mezi nádražími Praha-Libeň–Praha-Holešovice–Praha-Bubeneč–Praha-Sedlec–Roztoky u Prahy. Z Bubenče do Libně se nyní cestující dostanou za pouhých 12 minut, cesta z Roztok do stejné stanice trvá vlakem 20 minut. To je o polovinu méně než cesta metrem nebo autobusem.

Linka je v pravidelném provozu v pracovní dny od 6 hodin do přibližně 20 hodin. Po dobu mistrovství světa v ledním hokeji, tedy do 9. 5. denně od 6 hod do půlnoci. Nádraží v Libni se nachází v blízkosti nově otevřené haly Sazka Arena. Spoje budou jezdit v intervalu 30 minut ve špičce a 60 minut večer. Na území Prahy 6 jsou zastávky Praha-Bubeneč a Praha-Sedlec. K nádraží Bubeneč je spojení autobusem č. 131,ve směru od Hradčanské je zastávka přímo před nádražím.

Protože je linka součástí pražské integrované dopravy, mohou cestující mezi zastávkami v Praze používat ve vlaku všechny druhy jízdenek pro městskou hromadnou dopravu, kromě nepřestupních. Cestující do Roztok musí mít jízdní doklad pro příslušné vnější tarifní pásmo PID. Linka byla též zvýhodněna zařazením železniční stanice Praha-Holešovice do pásma 0. Pro cestující z Prahy 6 to znamená, že mohou při cestách přes Holešovice, s přestupem ve stanici Praha-Libeň ve směru na Kolín (např. do Úval), použít jízdenku za cenu o jedno pásmo nižší než při cestě přes centrum Prahy, v tomto případě přes Masarykovo nádraží. Například ze Sedlce nebo Bubenče do Úval stačí jízdenka na 2 tarifní pásma, tedy za 12 Kč. Při cestě přes Masarykovo nádraží – což byla dosud jediná možnost – vyjde jednoduchá jízdenka na 18 Kč.
 


A co se chystá dále? Pro zlepšení vazeb na železnici v Praze 6 je připravována nová zastávka Podbaba, u podjezdu Podbabské ul. pod železniční tratí, aby nahradila dnešní komunikačně hůře dostupné nádraží Bubeneč. Nová zastávka by kromě přímé vazby na autobusové linky ve směru od Suchdola a Dolní Šárky umožňovala i přestup na tramvaje, prodloužené ze současné konečné zastávky v Podbabě. Záměrem Českých drah je také nová zastávka v Libni, U kříže, která by usnadnila dostupnost centrální části Libně z tohoto železničního spoje. Pokud se nová linka osvědčí, je možné v budoucnu uvažovat s jejím prodloužením z Libně dále na Malešice a Hostivař.

Ing. Pavel Adámek
zástupce Českých drah pro hl. m. Prahu
(redakčně kráceno)