Nový systém udrží čisté ulice

Velký jarní úklid je u konce a poprvé se dostal do všech ulic. Tam, kde neprojely čisticí vozy, se zametalo. Ulice jsou uklizené, ale na některých chodnících jako by to bylo už dávno. Radnice proto připravila zcela nový systém, jak udržet šestku čistou po celý rok. Nově představila i osm ins-pektorů životního prostředí, kteří budou na úklid dohlížet. Zásadních změn se dočká i údržba městské zeleně.

Ve svém programovém prohlášení jsme čistotu a veřejný pořádek označili za jednu z nejvýznamnějších priorit. Nový systém mění slova uvedená v tomto programu v činy. Praha 6 je překrásná část města a nepořádek, na který jsme si za uplynulé desítky let už zvykli, nehodláme dál tolerovat,“ vysvětluje základní poslání programu starosta Tomáš Chalupa. Rozsáhlost celého úsilí o čisté ulice a udržovanou zeleň dokreslují i finanční prostředky schválené v rozpočtu – víc než sto milionů korun.

Chodníky průběžně po celý rok

Pravidelný úklid chodníků je v Praze 6 novinkou. Městská část byla podle intenzity využívání jednotlivých ulic rozdělena do základních oblastí, kde se liší četnost a způsob úklidu. „Jsme připraveni během roku uklidit ještě všechny chodníky, některé každý den, jiné jednou měsíčně,“ slibuje radní Holický, který kromě péče o čistotu chodníků připravuje i tzv. chodníkový program.

Jako nejexponovanější lokality byly vyhodnoceny Dejvice, Bubeneč a Břevnov. V Dejvicích budou metaři pracovat každý den, na Břevnově pětkrát týdně. Úklid zahrnuje čištění chodníků a částí pod obrubami, zametání navátého nepořádku, papírků, likvidaci psích výkalů a odstranění cigaretových nedopalků. V ostatních lokalitách Prahy 6 bude úklid o něco méně častý, ovšem nárazově se může provést okamžitě. Na sídlištích Petřiny, Červený Vrch a Dědina se nejfrekventovanější ulice vyčistí několikrát do měsíce, další podle potřeby. „Podobný úklid zde ještě neprobíhal, průběžně se uklízelo pouze v parcích, které spravuje Praha 6,“ uvádí radní Holický.

Úklid chodníků probíhá ručně i strojově, dopravu ale nijak neomezí.

Největší nepořádek – psi a kuřáci
„Největším důvodem k úklidu chodníků je bezohlednost lidí, kteří odhazují nedopalky a neuklízejí po svých psech,“ říká radní Holický. Pro pejskaře byl zvýšen počet odpadních košů se sáčky, které se denně doplňují. Nyní jich je rozmístěno 170, v srpnu se počet ještě zvýší na 250. K dispozici je více sáčků na den, než je počet registrovaných psů na Praze 6, a majitelé, kteří to ještě nedělají, by se je měli naučit používat. Cigaretové nedopalky hyzdí obvykle místa, kde je větší koncentrace lidí (zastávky MHD), a jejich množství je někdy neuvěřitelné.


Rozsáhlý úklid v Praze 6 skončil začátkem května. Městská část nechala uklidit všechny ulice. Nově připravený systém pravidelného úklidu zajistí čisté chodníky, znásobí počet košů na psí exkrementy a pomocí inspektorů zpřísní kontrolu pořádku.

Volejte inspektora
Nejste spokojeni s pořádkem v ulicích? Zavolejte svého inspektora neboli tzv. rajonáře. Městská část zveřejnila jména osmi inspektorů životního prostředí, kteří dohlížejí na úklidy v jednotlivých rajonech (viz mapa na str. 7). Inspektoři jsou zároveň kontaktní osoby, které mohou lidé volat při nedostatcích v úklidu nebo údržbě veřejné zeleně, v případě momentálního znečištění – rozsypaná popelnice, větrem rozfoukané papíry, ale i pravidelného znečišťování např. ze stavby, u které firma úklid neprovádí. Inspektoři mají možnost dávat na místě blokové pokuty až do výše 1000 Kč nebo mohou iniciovat zahájení správního řízení. Rajony odpovídají i hranicím několika spojených okrsků městské policie. Se strážníky budou inspektoři spolupracovat, mimo jiné při pokutování neukázněných pejskařů. Inspektor má mobilní telefon (tel. číslo viz str. 7), digitální fotoaparát a pro větší operativnost budou někteří používat malou motorku – skútr, aby se snadno a rychle dostali do vzdálenějších míst.

Úklid vozovek komplikovali neukáznění řidiči, kteří nerespektovali zákazy zastavení. Pro příští čištění radnice uvažuje o zmenšení bloků v centrální části Dejvic.

Firmy provozující pravidelný úklid chodníků také zřídily telefonní linky, na které mohou občané zavolat, pokud úklid není proveden pořádně nebo dojde-li ke znečištění u ne tak často uklízených míst. Firma CDV SLUŽBY pracující v Dejvicích a Bubenči má zelenou linku 800 182 573. Kontaktní telefon pro úklid v Břevnově je 236 040 000, p. Sedláček z firmy KOMWAG.

Zeleň má jednoho zahradníka
Městská část udělala i zcela zásadní krok k zefektivnění péče o městskou zeleň. 240 hektarů pozemků bylo rozděleno do třech oblastí. O každou bude komplexně pečovat jedna firma. Bude se starat o městské parky, stříhání stromů, sekání trávy, úklid cestiček ve vnitroblocích. Do její péče připadne i komunikační zeleň, výsadba letniček a atd. „Doposud byl systém velmi nejednotný, různé plochy byly udržovány jindy a různými firmami,“ uvádí Jan Holický. Koordinace jednotlivých prací by měla systém zpřehlednit a hlavně zaručit, aby městská část byla zelená a rozkvetlá.