Operu Zlatovláska hrají děti

náhled souboruMravenčí píli, královskou vůli, rozvahu a autoritu, Jiříkovu statečnost a mimořádné nadání, Zlatovlásčinu oddanost, dětskou upřímnost a nadšení, to vše musela mít Veronika Pudláková, když pro žáky ZUŠ zkomponovala a poté s nimi nacvičila a předvedla operu Zlatovláska.


Pohádka o Zlatovlásce si všímá maličkých, ba až opomíjených a neprávem s ošklivostí spojovaných tvorů. Všechny role a roličky v této opeře byly proto stejně důležité, všechny s velkou pečlivostí připravené a zahrané.

Pohádka a opera jsou útvary tradiční a myslím, že by jim mělo být dopřáno, aby i v moderním vyjádření jim bylo kus podívané a divadelnosti zachováno. Proto jsem velmi ocenila citlivost a takt v jemném humoru, který mravnímu poselství pohádky nijak neublížil a navíc dovedl dát pohádce švih a spád.

Jiřík své úkoly plnil s nádhernou samozřejmostí, asi tak, jak by se měl umět každý z nás postavit před každodenní problémy a nesnáze. Všechny zaujaly i postavičky mravenců, pavouka, krkavců, rybářů na rozbouřeném moři s jejich rybou, zbrojnoše i babky s hadem.

Hudba v sobě všechny tyto záměry skvěle propojila, měla svoji dramatičnost a pohádkové napětí, ale zároveň tu Jiříkovu prostou oddanost a pozornost k maličkým. To, že sólisty opravdu usilovně podporovala sekce flétnová, klavír i smyčce, je též potřeba zdůraznit.

Vtipnost a originalita kulis představení rovnocenným dílem spoluvytvářely. Krom výtvarných nápadů je nutné ocenit i technické řešení převleků a proměny ve stísněných prostorech sálu.Originální hudební pohádku o Zlatovlásce předvedli s velkým úspěchem dětem z mateřských škol žáci flétnových tříd ZUŠ CH. Masarykové. Operu pro ně podle Erbenovy pohádky složila jejich učitelka Veronika Pudláková. „Chtěla jsem, aby žáci využili flétnu i jinak. Cvičení je nudné a nevděčné,“ říká paní Pudláková a díky úspěšné premiéře se chystá realizovat další nápady. Jako předehru ke Zlatovlásce plánuje zhudebnit Legendu o sv. Martinu, další operou by mohla být Šípková Růženka. Veselé představení, pro které si vlastnoručně vyrobila i kulisy, předvede i na dětském onkologickém oddělení v Motole a v Domově sv. K. Boromejského.