Slovo starosty

Otázky pro pana starostu: V celé Praze 6 probíhal v dubnu jarní úklid v obrovském rozsahu. Mimořádně se uklízelo i o víkendech. Jak hodnotíte výsledky této akce? Budete v takto velkých úklidech pokračovat? Městská část představila systém pravidelných úklidů a zveřejnila jména inspektorů životního prostředí, kteří na úklid budou dohlížet. Co od této služby občanům očekáváte? Jak jste spokojen s tak velkým zájmem o koupi bytů, jejichž ceny jsou stejné jako ceny bytů určených k privatizaci?


V celé Praze 6 probíhal v dubnu jarní úklid v obrovském rozsahu. Mimořádně se uklízelo i o víkendech. Jak hodnotíte výsledky této akce? Budete v takto velkých úklidech pokračovat?

Výsledek musí zhodnotit občané. Osobně se ale domnívám, že úklidy plní svůj účel, stačí se rozhlédnout kolem sebe a vzpomenout si na stav v březnu. Na druhou stranu je ale pravda, že existuje celá řada míst, kde pořádek dlouho nevydržel. Proto nesmíme zůstat jen u jednorázového úklidu, byť sebedůkladnějšího, ale pečovat o pořádek pravidelně. Proto ihned po velkém úklidu jsme zavedli zcela nový systém.

Městská část představila systém pravidelných úklidů a zveřejnila jména inspektorů životního prostředí, kteří na úklid budou dohlížet. Co od této služby občanům očekáváte?

Očekáváme hlavně lepší komunikaci s občany, operativnější přístup radnice a úklidových firem. Každý totiž bude moci ihned nahlásit vysypanou popelnici, neposekanou trávu, nepořádek, nedostatečnou práci úklidových firem nebo výskyt psích hromádek. Od inspektorů čekáme každodenní spolupráci se strážníky městské policie při pokutování nezodpovědných pejskařů, nahlášení nepořádku nebo vandalismu. Samotný inspektor pak může také ukládat blokovou pokutu až do 1000 Kč. Také budeme víc než dosud využívat ustanovení zákona o hlavním městě a sankcionovat takové vlastníky nemovitostí, kteří nepečují o svůj majetek a tak poškozují vzhled obce.

Jak jste spokojen s tak velkým zájmem o koupi bytů, jejichž ceny jsou stejné jako ceny bytů určených k privatizaci?

Čekal jsem vysoký zájem, ale konečný počet došlých přihlášek, přesahující 25 tisíc, předčil i nejsmělejší očekávání. Myslím si, že celý systém byl velmi spravedlivý a také zdařilý, byť ti, co podávali přihlášku na poslední chvíli, se nevyhnuli ani frontám a čekání. Důležité je i faktické potvrzení správné cesty radnice při vloni vyhlášených prodejích obecních bytů jejich nájemníkům. Ukázalo se, že ceny jsou nejen akceptovatelné, ale že je o byty s takovými cenami obrovský zájem, který vysoce převyšuje nabídku. Jsem rád, že alespoň touto formou byla dána možnost zúčastnit se privatizace té drtivé většině občanů Prahy 6, kteří nikdy nebyli, nejsou a nebudou nájemníky obecního bytu, kteří prostě o obecní privatizaci dosud stále jen mohli