SMS NEWS aneb městský rozhlas „do kapsy“

Pro zlepšení informovanosti o dění v Praze 6 připravila radnice službu SMS NEWS neboli městský rozhlas „do kapsy“. Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z radnice na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů občanů formou krátkých textových zpráv (SMS). Služba funguje pro zákazníky všech tří českých mobilních operátorů.

„Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové situaci v případě povodní, problémů s kontaminovanou pitnou vodou, ekologických havárií a podobně,“ vysvětlil službu starosta Tomáš Chalupa a dodal: „V dnešní době, kdy mobilní telefony používá téměř každý, tak radnice nabízí svým občanům efektivní a rychlý systém zveřejňování důležitých informací.“

Formou SMS – anket se mohou občané Prahy 6 zároveň vyjadřovat k otázkám, které se jich bytostně dotýkají. Podle zájmu občanů se plánuje rozšíření služby o SMS – minireferenda, SMS – soutěže, členění zasílaných informací na různé tématické oblasti nebo vybírání příjemce zpráv například podle lokalit. Tato nová služba by měla zlepšit vzájemnou informovanost, a tím vést i ke zkvalitnění života v městské části.

Jak službu získat?
Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí odeslat textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chce žadatel zprávy zasílat, a registrace je hotova. Stejným způsobem je možné službu kdykoli zrušit.

Pro využití služby je třeba provést registraci zasláním SMS zprávy v daném formátu z mobilního telefonu na číslo 605 733 680.
Formát zprávy pro registrování: IK PRAHA6 REGISTRUJ
Formát zprávy pro odregistrování: IK PRAHA6 ODREGISTRUJ