„Suchdol se o nás nestará“, tvrdí Sedlečtí

Starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa spolu s dalšími radními přijali v dubnu pozvání občanů Dolního Sedlce k neformálnímu setkání pod širým nebem. Na sedlecké hřiště přišla se zástupci naší městské části debatovat většina místních občanů. Ti před časem podepsali petici se žádostí o odpojení Sedlce od Suchdola a připojení k Praze 6. „Jsou tu lidé napříč politickými stranami a všichni táhnou za jeden provaz. Z toho je zřejmé, že Suchdol dělá něco špatně“ komentoval snahu sedleckých Jaroslav Holý, suchdolský zastupitel a zároveň organizátor petice.

Sedlečtí občané využili možnosti pohovořit si s naším starostou o tom, co by je čekalo, pokud se opravdu připojí k Praze 6. „My vám můžeme říci co umíme a co neumíme. Vy nám řekněte, co od nás očekáváte“ vybízel občany Sedlce Tomáš Chalupa a zároveň je ubezpečil, že připojením k Praze 6 by získali šanci zapojit se do všech programů městské části v oblastech školství, bytové politiky, životního prostředí a podobně. Suchdolské radnici její občané vytýkají, že se o jejich problémy nestará. „Za dobu, co jsme pod Suchdolem, Sedlec nedostal ani korunu,“ vysvětluje Jaroslav Holý důvody nespokojenosti. Na tomto území není plyn a kanalizace pouze z části. „Za deset let tu pro nás nikdo nic neudělal. Hůř než pod správou Suchdola se nám žít nemůže,“ zněly nejčastější názory nespokojených obyvatel, kteří bezmocně čekají, zda je Suchdol „propustí“.

Z textu žádosti převážné části občanů Dolního Sedlce vyplývá, že se v průběhu let přesvědčili, že příslušnost pod správu Suchdola je pro ně nepraktická a přináší jim spíše obtíže než výhody. Zastupitelé Prahy 6 schválili žádost o změnu hranic už letos v únoru, s účinností od 1. 1. 2005.

Suchdolští zastupitelé o „přestupu“ sedleckých pod Prahu 6 jednali v dubnu na velmi dramatickém jednání, které navštívil i primátor Pavel Bém. Nakonec bylo přijato usnesení, kterým přání občanů respektují, ale kladou si další podmínky. Podle vyjádření starosty Suchdola Václava Čížka jde pouze o snahu Prahy 6 „uchvátit území“. To však starosta šestky Chalupa zásadně odmítá: „Tato slova jsou zcela nehorázná. Lidé, kteří podepsali petici, nejsou ani nemyslící dav, ani hloupá individua. Otázka hranic není nejdůležitější, nabídli jsme celou řadu variant.“ Podle Holého se „radnice Suchdola snaží problém zpolitizovat.“ Změny hranic mezi městskými částmi se uskutečňují pouze na základě dohody zúčastněných městských částí po projednání s příslušným katastrálním úřadem a se souhlasem zastupitelstva hlavního města Prahy.