Talentové zkoušky pro budoucí výtvarníky

Máte-li doma tvořivé dítě, které by s výtvarničinou chtělo spojit svou profesní dráhu, může zkusit přijímací zkoušky do výtvarné třídy ZŠ Petřiny. Díky rozšířené výuce výtvarné výchovy a uměleckých řemesel se zde dětem otevírá široký prostor pro jejich rozvoj.


Škola nabízí hodiny keramiky, dřevodílen nebo volitelné předměty, jejichž náplní jsou grafické techniky i oděvní tvorba. V netradičních hodinách výtvarné výchovy se nejen maluje, ale i sochaří. Žáci často vystavují své práce a každý týden podnikají výjezdy do plenéru.

Díky intenzivní přípravě k talentovým zkouškám byla v minulých letech úspěšnost přijetí žáků hlásících se na střední výtvarné školy více než 90 procent.
Co je tedy potřeba podniknout pro přijetí do výtvarné třídy?

Žáci 5. třídy musí správně vyplnit a odeslat přihlášku, kterou najdete na stránkách školy WWW.ZSPETRINY.CZ. Pak už jen úspěšně zdolat talentové zkoušky, které se konají 19. května. Skládají se z kresby, malby a modelování. Součástí hodnocení talentových zkoušek jsou přinesené domácí práce.

V případě, že vás zaujalo to, co ZŠ Petřiny–sever nabízí, můžete se tam kdykoliv vypravit a na vlastní oči se přesvědčit, že tato škola je to pravé pro vaše dítě.