Třídění odpadů se stává nezbytnou nutností

náhled souboruV Písecké bráně proběhl start projektu Barevné dny, který je součástí tříleté kampaně na třídění odpadu. Účastnily se ho děti ze ZŠ Bělohorská 174, které si zábavnou formou doplnily své znalosti o třídění odpadů a recyklaci.

Jak se třídí odpad?
Každý z nás ročně vyprodukuje průměrně 150–200 kilogramů odpadů. Z toho je asi 30 kilogramů papíru 25 kilogramů plastů a 15 kilogramů skla. Tyto materiály lze z velké části znovu použít. Papír je možné recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Vytříděný papír se zpracovává v papírnách, přidává se do směsi na výrobu papíru. Výrobky z recyklovaného papíru zná asi každý, jsou to např. novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod. Plasty se zpracovávají různými druhy technologií podle svého složení. Z PET láhví se nejčastěji vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků, nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu či protihlukové stěny u dálnic. Vytříděné sklo se vyčistí, rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí láhve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.

K popelnicím 300 metrů
K získání takto využitelných materiálů je ale potřeba domácí odpad vytřídit. Podmínky pro třídění odpadů vytváří především obec. Praha 6 spolupracuje při zajištění sběru a odvozu separovaného odpadu a také při rozmísťování kontejnerů na objemný odpad, při zajištění sběru a likvidace nebezpečného odpadu, atd. s Magistrátem hl. m. Prahy a s Pražskými službami. Na ulicích městské části se můžeme setkat s modrými, zelenými a žlutými kontejnery, do kterých se ukládají papír, sklo a plast. Celkem je na území Prahy 6 rozmístěno 705 těchto kontejnerů na 235 stanovištích a je tak splněna podmínka docházkové vzdálenosti do 300 metrů. Svoz vytříděného dopadu se zajišťuje podle potřeby, na některých místech Dejvic dokonce až 6 x týdně, což je nejvíce z celé Prahy.

Třídění vyžaduje EU
Z celorepublikových průzkumů vyplývá, že zatímco dostupnost sběrných míst pro třídění rychle roste, jejich skutečné využití občany zaostává. Pro zvýšení množství recyklovaného odpadu se tak stala klíčovou ochota obyvatel skutečně třídit a nikoli dostupnost kontejnerů. Podle požadavků EU musí účast obyvatel na třídění odpadu vzrůst ze současných 62 % na 75 % v roce 2005 a přesáhnout 85 % po roce 2008. Dosavadní růst účasti neodpovídá těmto požadavkům a je nutné ho urychlit. Zvýšení účasti obyvatel na třídění si vyžádalo celostátní propagaci tříděného sběru.

Barevné dny
Počátkem letošního roku byla zahájena tříletá komunikační kampaň jejímž cílem je zvýšit účast obyvatel na třídění odpadu. Součástí této kampaně se staly také takzvané Barevné dny – akce, které proběhnou v téměř 50 městech České republiky. Základem akcí je pojízdná výstava Tonda Obal na cestách, která s úspěchem navštívila již téměř 2000 základních škol a jejímž prostřednictvím bylo osloveno půl milionu dětí. Tonda Obal je maskot, který provádí děti světem recyklace a třídění. Děti budou mít navíc možnost zahrát si velké „recyklační“ domino, zasoutěžit si v sešlapávání PET lahví, atd. Připraveny jsou i akce pro dospělé. Jako první měly možnost vyzkoušet si tyto soutěže děti ze třetí třídy základní školy Bělohorská 174 při startu projektu Barevné dny ve čtvrtek 15. dubna v Písecké bráně. Zatímco děti projevily téměř bezchybné znalosti v tom, jaké materiály patří do jakých kontejnerů, co je nebezpečný odpad a jaký odpad patří do sběrných dvorů, pravidla domina nebyla jejich silnou stránkou. Za své nasazení dostaly děti řadu dárků a informačních materiálů. Pořadatelem akce byla autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů, na základě rozhodnutí o autorizaci, které společnosti EKO-KOM udělilo Ministerstvo životního prostředí a která celou tříletou kampaň připravila.V Písecké bráně proběhl start projektu Barevné dny, který je součástí tříleté kampaně na třídění odpadu. Účastnily se ho děti ze ZŠ Bělohorská 174, které si zábavnou formou doplnily své znalosti o třídění odpadů a recyklaci.

Zajímavé internetové odkazy:
www.praha6.cz – třídění na území Prahy 6,
www.psas.cz –mapa rozmístění kontejnerů v Praze,
www.ekokom.cz – v části pro veřejnost a pro školy vše o odpadech v domácnosti, třídění, využití odpadů,
www.tonda-obal.cz – stránky o třídění a recyklaci odpadů určené dětem