Koncert pro „Velkou louku“

Na den 18. září si patroni akce s názvem „Koncert pro Velkou louku“ Ivan Hlas a MUDr. Pavel Bém pozvali na tzv. „Velkou louku“ na Hanspaulce všechny, kteří jsou v rockové muzice spojeni s Hanspaulkou, aby na společném koncertě přispěli k zisku finančních prostředků pro záměr Sdružení přátel Hendlova dvora zrekultivovat a zrevitalizovat jedno z nekrásnějších míst na Hanspaulce.

Od 13 hod. na „Velké louce“, v přírodním amfiteátru na jižním úpatí Šáreckého údolí na koncertě sejdou Ivan Hlas, Jan Kalousek, Richard Tesařík a YO YO Band, Anakreon, Bluesberry, Krausberry, Pepa Pilař, Wooden Shoes, Lemura Band a další. (v případě jakékoliv nepřízně na hřištích mezi ulicemi Matějská a Vidlicová na Babě).

Sdružení Přátel Hendlova dvora vyvíjí velké úsilí, aby se „Velká louka“ celkově oživila. 11. září od 8 hod. zde proběhla brigáda občanů a skautů a dalších iniciativ za laskavého přispění některých firem z Prahy 6.

Velká louka se nachází uprostřed přírodního lesoparku Šárka – Lysolaje, v místech pod ulicí Soborskou, a sloužila od nepaměti dětským hrám, zimním sportům, rodinným piknikům, ale i jen tak pro posezení s překrásným výhledem. Na louce je umístěna památná kaplička, vystavěná roku 1865 a zasvěcená Sv. Václavu, kterou „někdo“ zapomněl zanést do seznamu nemovitých památek a tím se jaksi zapomíná na její opravy. Na louce také vždy pramenila studánka, stékající do Šáreckého údolí a poskytující osvěžení turistům, ale také zvěři, která se naštěstí v lokalitě nachází dodnes. Pramen studánky se však lety ztratil pod návalem hlíny.

V restituci pak louku získali zpět původní vlastníci, ale ti jsou dnes ve velmi pokročilém věku. Vzhledem k zákazu komerčního využití louky uprostřed přírodního parku, se nejsou schopni o údržbu i záchranu tohoto kusu překrásné přírody postarat.

Sdružení spolu s vlastníky louky a správcem zeleně Magistrátem hl. m. Prahy se rozhodlo louku s jejím nejbližším okolím zrevitalizovat do podoby „té louky“, jakou ji občané znávali před 40–50 lety. Záměrem Sdružení je prozatím převzít louku spolu se správcem zeleně do opatrování. Začít ji pravidelně kosit, vykácet náletové dřeviny a louku zcela zazelenit. Zrekonstruovat kapličku, nalézt pod ní pramen studánky a obednit ji přírodní kulatinou do podoby pítka pro zvěř. Okolí louky na místech s překrásným výhledem osadit lavičkami s dostatečným počtem odpadkových košů.

Michael Pokorný