Osada Baba získá stálou expozici

Známá pražská lokalita Baba nabídne stálou výstavu o historii architektury zdejší osady. Výstavu zorganizuje společnost Baba, která získala od Rady hlavního města Prahy do dlouhodobého pronájmu pozemek na území Prahy 6, na kterém umístí rekonstruovaný původní dřevěný domek podle projektu arch. Františka Kavalíra. V něm se bude nacházet trvalá expozice o osadě Baba včetně plánů vybraných místních staveb. Součástí domku by měla být i malá restaurace.

„Tato osada sehrála velmi podstatnou roli ve vývoji moderní architektury nejen v Čechách, ale i v Evropě, proto jsme se rozhodli vyjít společnosti Baba vstříc a pozemek, který se nachází mezi ulicemi Matějskou a Na Ostrohu, jim na patnáct let pronajmout“, uvedl radní Pavel Klega, který je zodpovědný za majetek města a jeho pronájem. Cena pronájmu je 10 tisíc korun ročně, jelikož společnost Baba se zavázala investovat do projektu vlastní nemalé prostředky. Nájemní smlouva navíc striktně vymezuje účel nájmu a jasnou podmínku dodržet schválený projekt. Podle vyjádření známých architektů prof. Lábuse a odborníka na funkcionalistické stavby arch. Lukeše je výjimečnost osady Baba z hlediska moderní architektury srovnatelná s podobnými sídlišti ve Stuttgartu, Wroclavi či Vídni.