OTEVŘENO a ZAVŘENO

Při příležitosti Mezinárodního dne informací 28. září se koná 2. ročník soutěže o tituly OTEVŘENO a ZAVŘENO

Oceněny budou nejlepší a nejhorší příklady otevřenosti úřadů vůči veřejnosti v ČR za období září 2003–srpen 2004.

Kdokoliv má dobrou nebo zlou zkušenost s úřady a úředníky při uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím či při jakémkoliv získávání informací o činnosti veřejných institucí, má možnost nominovat své kandidáty do kategorií „Otevřeno“ a „Zavřeno“.

V nominaci musí být přesně uvedené označení povinného subjektu (tj. název úřadu, případně i jméno konkrétního úředníka), stručný popis činu, za který je povinný subjekt nominován a kontakt, na kterém je možné čin ověřit. Anonymní nominace a nominace ze strany samotných povinných subjektů nebudou do soutěže zahrnuty.

Do soutěže je možné se zapojit zasláním e-mailu na adresu nominace@otevrete.cz, nebo písemně na adrese Otevřená společnost, o.p.s, Seifertova 47, 130 00 Praha 3 (heslo: Nominace) do poloviny září. Při hodnocení se zohlední například aktivní přístup a „přátelskost“ ze strany úřadu, rychlost a kvalita poskytovaných informací, zveřejňování informací nad rámec zákona, webové stránky či bezplatné poskytování informací, ale i bizarnost důvodů odmítnutí přístupu k informacím, „recidiva“ v neposkytování informací, odstrašování žadatelů požadováním neoprávněných úhrad či nedodržování lhůt.