Praha 6 mění tvář - Výstava rozvojových programů otevřena

náhled souboruVe třetím čtvrtletí školního roku uspořádal Dům dětí a mládeže Praha 6 ve spolupráci s OR AŠSK ČR (okresní rada asociace školních sportovních klubů ČR) a některými školami obvodní kola soutěže v halové kopané – futsalu, basketbalu chlapců a dívek, šplhu, sportovní gymnastice, vybíjené dívek (viz čl. O putovní pohár) a přespolním běhu.

Jako součást oslav Dne Prahy 6, který připadá na 4. září, se v bílém stanu na Vítězném náměstí otevřel obyvatelům naší městské části pohled do její budoucnosti i historie. Obsáhlá výstava potrvá do 19. 9., každý den od 14 do 22 hodin. Přes dvěstě návštěvníků během prvního dne výstavy bylo důkazem, že téma rozvoje lidi zajímá. Na stovce panelů jsou vystaveny projekty, vize a studie určené k realizaci na území městské části, a to jak obecní, tak i projekty privátní. „Více jak čtvrtina vystavených projektů jsou soukromé investice, které ve svém důsledku změní Prahu 6. Bude na našich následovnících, aby posoudili, zda jsou dobré, nebo ne,“ prohlásil během zahájení výstavy starosta Tomáš Chalupa. Přes různorodost jednotlivých projektů starosta považuje za nejdůležitější, aby měnící se tvář Prahy 6 měla sjednocující linii. „Nová tvář nejsou jen nové stavby. Do vylepšení městské části zasahuje radnice prostřednictvím strategických programů jako jsou rekonstrukce chodníků, nový systém péče o zeleň nebo opravy památek a drobných historických objektů,“ doplnil vedoucí odbo-ru územního rozvoje Bohumil Beránek. Na historii nezapomíná ani výstava. Část panelů je věnována výročí 100 let města Bubenče, některé připomínají dva roky staré povodně.

„Název Praha 6 mění tvář by mohl znít jako hitparáda úspěchů a zásluh. Na výstavě je však prezentována i řada projektů, které jsou kontroverzní a vyvolávají bouřlivé diskuze mezi občany,“ připomněl starosta Tomáš Chalupa. Stojí zde například model křižovatky Malovanka, která je již dlouho předmětem vášnivých debat. Po otevření tunelu Mrázovka se ještě zintenzivní přípravy na její přestavbu na mimoúrovňovou. Návštěvníci výstavy sledují model budoucího aquaparku Petynka.

Jedním z cílů výstavy je otevření dialogu s občany, kteří se mohou k projektům vyjádřit v anketách nebo během tematických debatních bloků se zástupci radnice a odborníky. Tématem setkání bude zejména doprava v naší městské části. Podstatné jsou otázky dobudování metra nebo výstavba městského a pražského okruhu a břevnovské radiály, ale také vize tramvajového připojení Suchdola nebo řešení dopravní situace ve Vokovicích.

Život obyvatel na „šestce“ ovlivní i projekt rozšíření letiště, jehož model s řadou letadel zaujme ve stanu hlavně děti. Česká správa letišť povede jeden z tematických bloků, na kterém představí své plá-ny. Diskutovat se bude i o dostavbě Vítězného náměstí. Starší občany zajímá výstavba domovů seniorů na Břevnově a ve Střešovicích, které jako přímý investor financuje Praha 6. Projekty jsou k vidění na panelech spolu s rekonstrukcí parku Hadovka nebo rekonstrukcí tanečního sálu Globus, neodmyslitelně spojeného s Prahou 6. 

Součástí výstavy je i venkovní kavárna, jejíž prostředí mohou lidé využít například pro vyplňování nejrůznějších anket, soutěží a kvízů, které se týkají nejen vystavovaných témat, ale i obecných znalostí Prahy 6. Každý den od 20 hod. je ve stanu koncert živé hudby. Dětské návštěvníky zaujme látkové bludiště nebo příležitost sledovat každý den od 14 hod. filmy Walta Disneye, větší děti třeba počítačový koutek. Děti i dospělí mohou vybudovat z písku vlastní stavbu a při troše štěstí s ní vyhrát v soutěži O nejlepší pískovou stavbu. Vyhlášení výsledků soutěží a losování o zajímavé ceny od obchodů Delvita a nakladatelství Egmont se uskuteční 19. září v 17 hod. ve výstavním stanu.