Praha 6 udělila další čestná občanství

„Nebylo by obce bez jejích občanů, nebylo by hrdosti Prahy 6 bez jejích "šestkových" občanů, bez jejich píle a pracovitosti, invence i umu. Bez jejich občanské odvahy i hrdosti v době, kdy se takové vlastnosti více trestaly než uznávaly. Nebylo by dobré obce, kdyby ty, kteří se takto obzvláště vyznamenali, nedokázala uznat, vyzdvihnout a uctít.“ Těmito slovy přivítal Čestné občany Prahy 6 starosta Tomáš Chalupa na slavnostním ceremoniálu v Tereziánském sálu břevnovského kláštera.

Osobnosti, kterým byl titul Čestný občan Prahy 6 udělen, podle starostových slov spojuje kromě obdivuhodných osobních výkonů pevný charakter. Tito lidé si zachovali čisté jméno, že „nikdy neohnuli hřbet.“

Titul získali za úspěšnou vědeckou činnost RNDr. Antonín Holý, DrSc., uznávaný chemik a vynálezce, za sportovní výkony a reprezentaci bývalý hokejista Stanislav Konopásek. Funkcionářka Českého svazu bojovníků za svobodu Dagmar Ne-beská byla oceněna za obětavou práci a osobní přístupy. Letos poprvé byla in memoriam udělena zvláštní Cena městské části prof. Dr. Jiřímu Malému za mimořádný vědecký přínos v oblasti antropologie, kterou převzal jeho syn. 

%%OPENFOTO("/image/200409_19.jpg", 1,2,2,2,1)%%

Velmi dojatá, se slzami v očích, přijala jako první titul z rukou starosty Dagmar Nebeská. „Tuto poctu chápu zároveň jako ocenění práce Českého svazu bojovníků za svobodu,“ děkovala roztřeseným hlasem Dagmar Nebeská, která byla jako děvče ze židovského manželství v 17 letech deportovaná do koncentračního tábora.Díky těžkým životním zkušenostem pomáhá jako tajemnice ČSBS těm, kteří prožili podobný osud. 

%%OPENFOTO("/image/200409_11.jpg", 1,2,2,2,1)%%

„Vždy jsem se domníval, že tyto ceny jsou pro maršály, kosmonauty a ministerské předsedy. Jsem velmi mile překvapen a poctěn,“ řekl světově uznávaný chemik Antonín Holý, vynálezce séra proti hepatitidě typu „B“ a přípravku Viread, který je v současnosti jedním z nejúčinnějších léků proti AIDS. Stal se nadějí milionů HIV pozitivních pacientů na celém světě. S vědeckou prací ale vynálezce zdaleka nekončí a na své další velké objevy teprve čeká. Další preparáty jsou ve stadiu virologických testů a pokud dopadnou dobře, budou některé z nich podrobeny klinickým testům. „Je to uznání i pro mé spolupracovníky, na které jsem měl štěstí celý život,“ řekl Antonín Holý. 

%%OPENFOTO("/image/200409_09.jpg", 1,2,2,2,1)%%

Malý postavou, ale srdcem velký bojovník a sportovec. Pro ledního hokejistu Stanislava Konopáska je dodnes největším úspěchem zlatá medaile z mistrovství světa ve Stockholmu z roku 1949, kdy poprvé Češi porazili Kanadu. Ani roky strávené ve vězení za vlastizradu, po komunisty vykonstruovaném procesu, krásné vzpomínky nezoškliví. „O hokej se pořád zajímám, držím reprezentaci palce ve Světovém poháru, který se teď hraje,“ řekl po ceremoniálu bývalý hokejista, dnes Čestný občan Prahy 6. 

%%OPENFOTO("/image/200409_13.jpg", 1,2,2,2,1)%%

Čestná občanství udílí městská část od roku 2002, kdy jako první podle zákona o hl. m. Praze využila možnost vyzdvihnout významné občany. Ocenění „Čestný občan Prahy 6“ v předchozích dvou letech převzali genpor. František Fajtl, Jiří Stránský, Prof. Otto Wichterle in memoriam, Prof. arch. Antonín Engl in memoriam, sestra Akvinela – paní Ludmila Loskotová, genpor. Ing. Tomáš Sedláček, Josef Masopust a ThDr. Jan Anastáz Opasek in memoriam.


Chemik RNDr. Antonín Holý, DrSc. (1936) má čelné umístění na žebříčku citovanosti českých vědeckých pracovníků. Do roku 2002 byl ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v současnosti je vedoucím oddělení chemie nukleových kyselin. Tento obor spolu s medicinální chemií je jeho vědeckým zaměřením. Je nositelem řady českých i mezinárodních prestižních ocenění, např. Descartovy ceny udělované EU. Déle než 35 let se zabývá vývojem látek účinných proti leukémii, rakovině a virovým onemocněním. Je autorem či spoluautorem více než 450 publikací a 60 patentů. Z jeho výzkumů se realizoval původní postup výroby léčiva proti AIDS a další protivirové preparáty používané k léčbě řady onemocnění. Přednáší na přírodovědeckých fakultách v Praze a Olomouci.

Lední hokejista Stanislav Konopásek (1923) byl hokejovým reprezentan-tem a členem týmu, který drží tituly mistrů světa ze šampionátů v roce 1947 v Praze a 1949 ve Stockholmu a také stříbrné medaile z olympijských her ve Svatém Mořici z roku 1948. Na obhajobu sportovních titulů již nedošlo. V roce 1950, když ko-munisté v obavách z možné emigrace hráčů zabránili hokejové reprezentaci odletět na šampionát v Londýně, byl vězněn a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 12 let za špionáž a velezradu, spolu s ostatními členy týmu. Z vězení se dostal až v roce 1955, když prezident Zápotocký udělil hokejistům milost. Poničené zdraví se jim už vrátit nedalo. V šedesátých letech působil Stanislav Konopásek jako hokejový trenér mužstva v polských Katovicích, které dvakrát vybojovalo titul mistra Polska. Počátkem sedmdesátých let trénoval pražskou Spartu.

Sestra Dagmar Nebeská (1926) je dlouholetou občankou Prahy 6. Pracuje ve funkci tajemnice obvodního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu. Čestné občanství jí bylo uděleno za aktivní a obětavou práci, které se věnuje bez ohledu na vlastní čas. V letech 1943–45 byla vězněna v ghetu Terezín jako dcera židovského otce. Do Svazu protifašistických bojovníků vstoupila v roce 1988.

Poprvé v dějinách Prahy 6 navrhli její zástupci udělit Cenu městské části in memoriam prof. dr. Jiřímu Malému (1899–1950) za mimořádný vědecký přínos. Hanspaulský občan byl zakladatelem moderní antropologie a uznávaným odborníkem. Za jeho pomoci vznikala vrcholná díla J. Matiegy. Byl pověřen průzkumem a převezením ostatků K. H. Máchy do Litoměřic. Jako profesor antropologie Karlovy univerzity byl průkopníkem aplikované antropologie v průmyslu, kriminalistice a soudnictví.