Rozhovor s Bohumilem Beránkem

vedoucím odboru územního rozvoje

Jste jedním z organizátorů výstavy „Praha 6 mění tvář“. Co bylo impulzem k uspořádání takto rozsáhlé a náročné výstavy?

Tato výstava je svým způsobem pro naši městskou část jedinečná, přibližuje její historii, současnost i budoucnost. K uspořádání výstavy přispělo více podnětů – letošní výročí 100 let města Bubenče či oslavy Dne Prahy 6 (4. 9.). Expozice ke 100. výročí povýšení Bubenče na město zaujímá nemalou část panelů věnovaných historii. Byli bychom rádi, aby se stala periodickou a pravidelně mohla informovat občany o dění v naší městské části. 

Má Praha 6 v plánu hodně nových projektů? 

Většina plánů a projektů vycházejí z programového prohlášení rady a z hlediska pohledu veřejnosti mají delší dobu přípravy. Obecně však platí, že vystavované projekty, ale i vize a studie, se mají na výstavě stát podkladem nejen k informování občanů, ale měly by otevřít i dialog s nimi. Naším cílem není aktivovat občanská sdružení zjevně negativisticky zaměřená, ale umožnit občanům dozvědět se o záměrech včas. Formou anket či workshopů, které chceme během výstavy na vypsaná témata pořádat, budou mít možnost k těmto záměrům promluvit.

Jak podle Vás Praha 6 mění tvář?

Tato část Prahy je charakterizována jako urbanisticky uzavřená, bez dalších rozvojových ploch, tzn., že převahu tvoří projekty a záměry přestaveb a dostaveb v území. Zároveň skutečnost, že Praha 6 leží mezi historickým centrem města a mezinárodním letištěm v Ruzyni, přináší do území určité napětí. Tato rezidenční MČ s velkým podílem zeleně zajímá investory hledající pozemky pro výstavbu administrativních center a obchodních zastoupení. Nalezený kompromis pak nemusí vždy představovat ideální řešení. Název výstavy „Praha 6 mění tvář“ však pramení spíše než z množství realizací ze skutečnosti, že poslední roky přijala radnice řadu strategických programů ke zlepšení parteru města.

Které máte na mysli?

Je to zejména chodníkový program, v rámci kterého se přispívá na zkvalitnění povrchu chodníků a dopravní zeleně včetně nových povrchů, program rehabilitace drobných historických objektů, pomníků, památníků a historické zeleně, program přinášející nový orientační a informační systém do MČ, sociálního vybavení a v neposlední řadě i program řešící dopravu v klidu v centu MČ.