Slovo starosty září/2004

Otázky pro pana starostu: Začal nový školní rok. A budu-li parafrázovat známé rčení – až se nový školní rok zeptá, co radnice dělala v létě? Co mi odpovíte? Začátek školního roku je také již pravi-delně ve znamení udílení Čestných občanství Prahy 6. Proč se udělují, co tím sledujete?  Před třemi lety jste zorganizovali první výstavu rozvojových programů, která si získala ohromný ohlas. Jaký je druhý ročník s názvem Praha 6 mění tvář, který právě probíhá na Vítězném náměstí?

Začal nový školní rok. A budu-li parafrázovat známé rčení – až se nový školní rok zeptá, co radnice dělala v létě? Co mi odpovíte?
 

Především jsme se snažili celou řadu škol opravit tak, aby v dalších letech bylo třeba dělat jen běžné opravy a údržbu. Zároveň jsme chtěli, aby každá škola měla k dispozici hřiště. Pro opravy a výstavbu hřišť jsme letos vytipovali šest škol – Marjánku, Norbertov, ruzyňskou T. G. M. a její součást Bělohorskou 174, Červený Vrch, Petřiny-sever a Bělohorskou 103. Domnívám se, že postupné rekonstrukce totiž často stojí víc, než když se škola opraví celá najednou. Ostatní školy čekají rekonstrukce během dalších let. Mým cílem je mít 99 procent škol celkově opraveno do konce volebního období. Byl to jeden z našich slibů a hodláme jej splnit. Stejný přístup má radnice i k mateřským školám, momentálně se dokončují pasportizace všech 28 objektů.

Začátek školního roku je také již pravi-delně ve znamení udílení Čestných občanství Prahy 6. Proč se udělují, co tím sledujete? 

Naší snahou bylo a je vepsat ocenění Čestný občan Prahy 6 do povědomí lidí svou vážností, respektem a důstojností, aby v každé době bylo toto ocenění jednou z nejvyšších hodnot v občanském životě a zároveň i jedním ze symbolů života v Praze 6, tak jako se jím dosud stal prapor nebo znak městské části. 

Letos jsme vyznamenali čtyři výjimečné občany, kteří mají mnoho společného, byť každý působí či působil v úplně jiné oblasti. Jsou to lidé, kteří celým svým životem prokázali, že jim záleží na druhých, že dokáží postoupit nemalé oběti i vypětí, že si celý svůj život dokázali zachovat čistý štít. A také, nejsou to lidé, jejichž jména by byla notoricky známá, a přitom možná za svůj život udělali víc, než ti o kterých slyšíme každou minutu. Čestnými občany se stali Dagmar Nebeská, Antonín Holý a Stanislav Konopásek, Cena městské části in memoriam byla udělena Jiřímu Malému. 

Před třemi lety jste zorganizovali první výstavu rozvojových programů, která si získala ohromný ohlas. Jaký je druhý ročník s názvem Praha 6 mění tvář, který právě probíhá na Vítězném náměstí?

Věřím, že výstava, která teprve začala, si již nyní získala řadu spokojených návštěvníků. Ani ne tak proto, co se tam vystavuje, ale proto, že je to vlastně pokračování dialogu mezi občany a radnicí, který byl v minulosti zahájen pravidelnými setkáními. Lidé zde na více jak sto panelech uvidí plány a záměry městské části i soukromých investorů, které významně ovlivní podobu Prahy 6.