Veřejná sbírka pomůže seniorům

Domov sv. Karla Boromejského vyhlásil veřejnou sbírku, která bude probíhat na území Prahy dne 21. září.

„Potřebujeme získat finanční prostředky na koupi automobilu pro přepravu pacientů, pro zajištění provozu Domova a jeho dovybavení tak, aby odpovídal současným požadavkům pro zdravotnická zařízení. Předem děkujeme všem, kteří přispějí na dobrou věc,“ uvedla zástupkyně Domova Katka Sczepaniková. 

Domov nabízí sociální a zdravotní pobyty pro seniory na přechodnou dobu. Starým lidem umožňuje také pobyt v denním stacionáři od 7 do 16.30 hodin. Všem je poskytována velmi dobrá ošetřovatelská i lékařská péče s laskavým přístupem personálu. Ke zlepšení soběstačnosti nechybí fyzioterapie a ergoterapie. 

Domov sv. Karla Boromejského
tel: 235 301 238 
fax: 235 302 720
web: www.domovrepy.cz