Využití kapacity tunelu Mrázovka umožní až přestavba Malovan

Tunel Mrázovka v Praze 5 byl dokončen. Primátor Pavel Bém 26. srpna slavnostně otevřel cestu prvním řidičům. Ti si při průjezdu Prahou, díky kilometrové trase pod zemí, která navazuje na výjezd ze Strahovského tunelu, zkrátí cestu Smíchovem.

Dvanáct let trvaly přípravy a budování této části budoucího 33 km dlouhého městského okruhu. Jeho stavba je již z poloviny hotová. Tunel odlehčí dopravně přetíženému Smíchovu, nevyužije se však celá jeho kapacita 80 tisíc aut denně. Problém přináší nevyhovující křižovatka na Malovance na konci navazujícího Strahovského tunelu. „Na Malovanku nyní soustředíme veškerou pozornost. Do dvou let bychom zde chtěli mít mimoúrovňovou křižovatku,“ uvedl pražský radní Radovan Steiner s tím, že křižovatka na Malovance zvládne denně pouze 35 tisíc aut. Největší problémy jsou při odbočení vlevo na Patočkovu. Ke kolapsům by podle R. Steinera docházet nemělo, světelná signalizace bude regulovat provoz již před nájezdem do tunelu Mrázovka. Přestože je otevření Mrázovky momentálně velkou dopravní událostí, zástupci města se shodují v tom, že skutečný význam stavba získá až po dokončení severní části městského okruhu v úseku od Strahovského tunelu po Pelc–Tyrolku.