Zahájení školního roku ve znamení opravených škol

Natěšení, usměvaví, trochu nesmělí a slavnostně oblečení – takoví byli prvňáčci, kteří se 1. září sešli s rodiči před svými školami. Ve třídách je slavnostně uvítali kromě učitelek v některých školách i zástupci městské části, kteří dětem rozdali pamětní listy podepsané starostou Tomášem Chalupou a drobné dárky. Že nastupují do prvních tříd děti chytré a bystré, bylo patrné hned od začátku – někteří si pamětní list dokázali hned sami přečíst.

Školy nemají nedostatek žáků

V letošním roce nastoupilo do prvních tříd v šestnácti základních školách spravovaných městskou částí přes 700 prvňáčků. Oproti celorepublikovému vývoji, kdy počet nových dětí ve školách stále klesá, má Praha 6 přibližně stejný počet nových žáků jako v minulém roce. Sto dětí nastupuje do ZŠ E. Destinnové, kde byly otevřeny čtyři silně obsazené první třídy. Kolem šedesáti prvňáků uvítali ve školách B. Juáreze, Červený vrch, Hanspaulka a Petřiny-sever. Celkem se tak na našich základních školách bude ve třech stovkách tříd učit přes 7 300 žáků. „K masivnímu úbytku žáků nedošlo, naopak počet nových odpovídá tomu, kolik žáků opustilo školy z devátých tříd,“ sdělila místostarostka Jaroslava Trnková, zodpovědná za oblast školství. Početně pouze „ubyla“ jedna škola – od 1. září se sloučily základní školy Bělohorská 103 a J. A. Komenského v jednu, počet budov ale zůstal zachován.

%%OPENFOTO("/image/200409_23.jpg",1,0,0,0,1)%%

 Policisté také rozdali první den školy novým žáčkům odrazkové náramky a světelné sovičky. Do 10. září hlídalo přechody u škol v Praze 6 na 30 strážníků městské policie, během roku budou doprovázet děti na pěti nejfrekventovanějších přechodech. 

%%OPENFOTO("/image/200409_24.jpg",1,0,0,0,1)%%

Prvňáčci ze ZŠ Marjánka pozorně poslouchají, co všechno je po prázdninách čeká. Od zástupců městské části dostali jako památku na první školní den vítací list podepsaný starostou Tomášem Chalupou. 

%%OPENFOTO("/image/200409_25.jpg",1,0,0,0,1)%%

 Školní povinnosti, noví kamarádi a nové zážitky čekají od 1. září prvňáčky, kterých se do základních škol v Praze 6 zapsalo více než 700. Řada žáků se také po prázdninách vrátila do opravených školních budov. 


%%OPENFOTO("/image/200409_26.jpg",1,0,0,0,1)%%

Ruzyňská základní škola T. G. M. je jednou z těch, kde o prázdninách probíhaly kompletní rekonstrukce.
K opraveným budovám již v září přibude nová tělocvična a venkovní sportovní areál včetně dráhy pro in line bruslaře. 

Mateřské školy jsou také plné

V 27 mateřských školách v Praze 6 jsou všechny školky opět naplněny. „Žádné mateřské školy jako v jiných městských částech nerušíme, naopak, ještě se nám míst nedostává,“ uvedla Trnková. Po odchodu dětí do prvních tříd bylo na uvolněná místa přijato 620 dětí. Celková kapacita 2 208 míst v mateřských školách se naplňuje do maximálního počtu 25 dětí na třídu, průměrná docházka je však vlivem nemocnosti nižší. 
Stovku zájemců musely mateřské školy odmítnout. „Odmítáni byli zejména mimošestkoví, přihlíželo se k počtu sourozenců nebo zda je matka zaměstnána či na mateřské s dalším dítětem,“ sdělil školský rada Michael Popel. Řadu odvolání řešil Magistrát, ale vzhledem k minimu disponibilních míst na odvolání (asi 9) zájemci vesměs neuspěli.

Provoz po výpovědi z objektu od soukromého majitele ukončila MŠ U Silnice, náhradní oddělení byla otevřena v MŠ Stochovská v MŠ Šmolíkova, v obou po jednom oddělení, takže míst neubylo. Svoje volné kapacity nabídla rodičům z Prahy 6 MŠ v Řepích.

Podle školského rady je populační vývoj v posledních letech vcelku stabilní, řada matek pochází ze silných ročníků 70. let. Až dospějí ročníky z 90. let, předpokládáme, že nastane dramatický pokles. Proto není možné pro nynější přechodný nárůst budovat nové kapacity v mateřských školách, zvlášť když ne všichni uchazeči skutečně umístění potřebují (matky s dalším dítětem na mateřské dovolené aj.)

Program kompletních rekonstrukcí, který radnice odstartovala v prvním pololetí, proměnil šest základních škol během prázdnin ve staveniště. Obrovskou sumu skoro devadesáti milionů korun investuje radnice do oprav s jediným cílem – systematicky a uceleně opravit školy tak, aby byly v pořádku na dalších minimálně deset let. 

„Městská část směřovala rekonstrukce škol tak, aby se o prázdninách zrekonstruovaly a opravily prostory, které jsou potřebné pro výuku už od září. Na podzim se dokončují venkovní prostory a práce v suterénech,“ sdělila místostarostka Jaroslava Trnková. 

Na Červeném Vrchu se pracovalo denně od rána do večera. Během prázdnin byla kompletně vyměněna elektroinstalace a topení. Škola má novou kuchyni a jídelnu. Ta se líbí hlavně dětem i rodičům. „Škola také investovala své finanční prostředky do ozvučeného podia,“ řekla ředitelka školy Matoušová. Ještě týden před začátkem školy nic nenasvědčovalo tomu, že za pár dní zde téměř osm set žáků zasedne k učebnicím. „Obrovský kus práce na úklidu udělali hlavně učitelé,“ dodala ředitel-ka. Na podzim bude dokončen sportovní areál a výtah. „Škola se stane bezbariérová, tak jako je tomu již na Norbertově,“ sdělila místostarostka Trnková. Ve škole byla doposud k dispozici rampa, která zajistila bezbariérový přístup do přízemí, nyní se handicapovaní žáci mohou dostat i do specializovaných učeben v horních patrech. 

V podzimních měsících bude radnice předávat ředitelce Daně Hudečkové dokončenou tělocvičnu a sportovní areál u školy T. G. M. v Ruzyni. „V září proběhne kolaudace,“ upřesnila Jaroslava Trnková. To, že škola zahájila školní rok již 1. září, považuje ředitelka Hudečková téměř za zázrak: „V celé hlavní budově jsou vyměněna okna, elektroinstalace a topení. Šatní kóje nahradily skříňky. Klobouk dolů před stavební firmou. Pracovali i o víkendech.“ Do konce roku bude též dokončena novostavba jídelny a mateřské školy na Bělohorské 174, v září zateplení a fasáda základní školy. „Rodiče jsou skvělí, na opravenou školu se všichni těší a odpustí nám trochu provizorní podmínky,“ pochvaluje si ředitelka Hudečková, která ujistila rodiče, že škola je pro děti i během stavby bezpečná. Pro přechodný převoz dětí na obědy a tělocvik do ruzyňské T. G. M. městská část zajistila dopravu autobusem. 

Detašované pracoviště Bělohorská 103 má zrekonstruovanou výdejnu obědů a jídelnu, kam se budou vozit obědy z kuchyně ZŠ Komenského, která má dostatečnou kapacitu. Ve škole Petřiny-sever budou na podzim dokončovat oplocení, dětské hřiště a opravy tělocvičen, které přes léto sloužily jako sklad materiálu.

Kvůli komplikovaným stavebním pracím posunuli na Norbertově začátek školního roku na 6. září. Podařilo se včas dokončit rekonstrukci celé staré budovy, během výuky již bude pokračovat jen přestavba staré kuchyně na školní dílny, oplocení a dláždění.

Náročné opravy základních škol nebyly letošní jednorázovou akcí. V podzimních měsících začíná intenzivní příprava projektů pro rekonstrukce dalších škol, se kterými se počítá v příštím roce. Opět to budou rekonstrukce kompletní, ale výběr škol padne až po zpracování dokumentace a rozpočtu.