Břevnovští se obávají stavby radiály, lávka přes Patočkovu již slouží

Výstavba břevnovské radiály, součásti městského okruhu, je zatím ve stadiu variant. Přesto se již obyvatelé Břevnova bojí, kde a jak se bude stavět. Investorem stavby je město Praha, ale otázky radiály byly i hlavním tématem prosincového setkání občanů s představiteli radnice.

Zástupci sdružení EKO Břevnov a Sdružení pro ochranu Břevnova předložili radním vlastní variantu trasy budoucí radiály. Ta by měla podle nich vést částečně hloubeným a částečně raženým tunelem z Malovanky na Vypich. Ne však ve stopě Patočkovy ulice, ale  mezi Strahovem a břevnovskou plání, s větracím komínem na  Ladronce. Tuto variantu by si podle reakcí přála i většina lidí v sále. Městská část předá návrh OMI. „Doporučíme, aby Odbor městského investora hl. m. Prahy zařadil vaši variantu k dopracování,“ ujistila občany místostarostka Jaroslava Trnková, která má na radnici na starosti dopravu. Varianta se nejdřív musí dopracovat do stavu, kdy by se mohla srovnávat s již zpracovanými variantami. Posuzovat je bude investor. „Když bude dost podkladů, Břevnov by se dal ochránit. Tunel je prý drahý, ale drahé bude i bourání Patočkovy,“ domníval se na setkání pan Sobotka.

Občané i starosta Tomáš Chalupa se shodli v tom, že nechtějí ukvapené ani nejlevnější řešení. „Městská část o stavbě nerozhoduje, ale radnice bude podporovat co nejcitlivější řešení. Zároveň budeme tlačit na dostavbu severozápadního okruhu,“  slíbil starosta.

Radnice již dříve zaujala zcela nekompromisní postoj k možnosti rozšíření Karlovarské ulice. Stejně odmítla i variantu, kdy by jeden směr břevnovské radiály měl vést na povrchu a druhý pod zemí. Ve hře zůstávají k dopracování studie, kde jsou oba směry vedeny v tunelu. Za výhodnou je považována i varianta s průběžnou štěrbinou v horní části tunelu – nemusely by se stavět výdechové komíny u Ladronky. Občané se jí však bojí. „Větrání štěrbinou bude neúnosné, Patočkova ulice je nevětratelná, pak se tu udusíme,“ obává se pan Klika. Pan Maisner dokonce navrhoval provést statistické šetření výskytu rakoviny v určité vzdálenosti od Patočkovy ulice. Zásadní by podle břevnovských obyvatel měla být koordinace výstavby radiály se stavbou křižovatky na Malovance, aby napojení bylo plynulé. Souhlas k výstavbě křižovatky zatím nebyl vydán.

Nebezpečné přecházení Patočkovy ulice v Břevnově je minulostí. Od prosince lidem slouží  lávka, která spojuje Slavníkovu a Anastázovu ulici. „Od této chvíle by všichni měli myslet na to, že chtějí-li přejít přes Patočkovu ulici, mají použít lávku. Je to bezpečnější,“ řekl při otevření lávky starosta Tomáš Chalupa. „Těším se na léto, až se okolí lávky zazelená,“ doplnil autor projektu architekt Marek Houska. Materiál, ze kterého je přechod vytvořen, umožňuje díky otvorům, aby tráva rostla pod lávkou i v místech, kde u jiných nadchodů běžně trávu nevidíme. Lávka se budovala od července a radnice za ni zaplatila 14 milionů korun. Propojení ulic je bezbariérové.