Dejvické divadlo nadále za veřejné peníze

Zastupitelé poskytli Dejvickému divadlu z obecního rozpočtu Prahy 6 příspěvek 38,1 milionu korun na období od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2008. Původní návrh předložený radou městské části tak snížili o 3,2 milionu korun. Hlavním důvodem snížení tří a půl letého grantu byla snaha motivovat vedení divadla k větší finanční samostatnosti.

Zastupiteli schválené financování  divadla je od ledna rozděleno na jednotlivá čtvrtletí. První dva roky získá Dejvické divadlo od městské části 3,15 milionu korun na čtvrtletí, v každém dalším čtvrtletí se finanční injekce od městské části snižuje o sto tisíc korun.

Systém degrese by měl divadlo vybídnout k větší finanční nezávislosti, domnívá se starosta Tomáš Chalupa. „Nezvolili jsme šokovou variantu, ale postupný proces snižování dotací během čtrnácti kvartálů,“ komentoval postup starosta. Podle něj i dalších zastupitelů má takto kvalitní divadlo s výbornou pověstí v celé republice výhodnou pozici pro shánění peněz od sponzorů a dalších finančních partnerů a nemusí být závislé na penězích daňových poplatníků. „Kromě toho, tak jako každý jiný, si i divadlo musí ohlídat své nákladové položky,“ míní starosta.

Za lístek na představení v Dejvickém divadle návštěvník zaplatí průměrně 240, nejvýše 290 korun. „Podpora městské části, rozpočtená podle návštěvnosti na jednu vstupenku, vychází  přibližně na 600 korun,“ uvedl radní Jan Holický, odpovědný za oblast kultury. Skutečná cena vstupenky do Dejvického divadla by bez dotace činila zhruba 850 korun. Rozdíl mezi skutečnou cenou a cenou vstupenky se tak každému návštěvníkovi doplácí z veřejných financí.

Ředitelka divadla Eva Měřičková se domnívá, že současná cena vstupenky je pro běžného diváka limitní. Tím zdůvodňovala i žádost o podporu městské části. Postupem radnice byla zaskočena. „Částka, o kterou jsme žádali, pokrývá běžný provoz. Pokud během prvního roku neseženeme chybějící peníze, hrozí zdražení vstupného. To zřejmě povede ke snížení návštěvnosti,“ uvedla Měřičková.

Schválení výše dotace předcházela více než tříhodinová diskuze zastupitelů o tom, zda vůbec a jakou částkou Dejvické divadlo podpořit. Zastupitelé nesouhlasili s tím, aby Dejvické divadlo počítalo i nadále téměř výhradně s prostředky Prahy 6. Vlastní příjmy divadla činí 34% z celkové částky, kterou Dejvické divadlo spotřebovává.

Proti vysokým dotacím vystoupili zejména zastupitelé za ODS, kteří považovali částky poskytnuté divadlu městskou částí za přehnané. Podle Pavla Béma věhlas Dejvického divadla zdaleka přesahuje hranice městské části. Je však otázkou, jakou hodnotu občanům městské části za její podporu nabízí. „Kolik občanů Prahy 6 navštěvuje Dejvické divadlo, abychom ho dotovali z jejich peněz?“ ptal se Bém. Podle něj by mělo Dejvické divadlo, pokud není s to se uživit samo, více využívat zdrojů z grantů a dotací ministerstva kultury nebo hl. města Prahy.

Takový systém financování Dejvického divadla již měla nastavit transformace na obecně prospěšnou společnost. Ta se uskutečnila loni v září. Divadlo by již nemělo být závislé pouze na příspěvcích městské části, jak tomu bylo předtím. Jen za loňský rok činily tyto dotace  přes 13 milionů korun.

„Divadlo požádá o granty hlavního města, ty ale budou přidělovány až na jaře, takže s nimi zatím nemůžeme počítat,“ řekla Eva Měřičková. Někteří zastupitelé měli obavy o fungování scény se sníženými dotacemi. Jaroslava Hešíková-Barková (nezařazená, dříve US-DEU) podporovala názor na osamostatnění divadla, ale nesouhlasila s tím, aby se divadlu ubraly peníze. „Pokud snížíme dotaci, může se stát, že divadlo nebude plnit kritéria stanovená grantem,“ řekl za Evropské demokraty Radovan Lesczynski. Podmínkou grantu je mimo jiné představit každou divadelní sezonu dvě premiéry vlastního souboru, 80% návštěvnost a minimální počet 12 tisíc diváků za divadelní sezónu. Návštěvnost Dejvického divadla byla loni stoprocentní a do divadla přišlo přes dvacet tisíc diváků. Soubor sehrál o 23 představení více, než garantuje ve smlouvě.