Den otevřených dveří v ZŠ náměstí Interbrigády

11. ledna od 16 do 18 hodin bude škola otevřena pro všechny zájemce, kteří chtějí blíže poznat její vzdělávací program i prostory, kde se tento program uskutečňuje.

Každý návštěvník bude moci využít služeb průvodců a zhlédnout všechna zajímavá místa: učebny, tělocvičny, hřiště, jídelnu, knihovnu. V některých z těchto míst bude možné udělat zastavení a prohlédnout si například:

• učebnu pro 1. třídu s výstavkou učebnic, pomůcek a nástinem programu školní družiny
• učebnu přírodopisu s živými exponáty (k dispozici bude jak mikroskopovací technika, tak ochranné sklo před velkými plazy) a také s ukázkami  přírodovědných a ekologických prací žáků)
• učebnu informatiky s ukázkami výukových programů pro různé předměty a různé ročníky
• učebnu výtvarné výchovy s ukázkami výtvarných technik a prací žáků
• knihovnu, kde jsou nejen literární díla renomovaných autorů, ale také různé práce žáků školy

Každý, kdo se odhodlá absolvovat všechna výše uvedená místa ve škole, získá celkem ucelenou představu o možnostech, které škola svým žákům nabízí.