Hlavní priority rozpočtu: chodníky, zeleň, školy

Stovky milionů do ulic a chodníků, škol či na veřejnou zeleň nebo na zahájení výstavby dvou domovů seniorů. To jsou některé z položek rozpočtu pro letošní rok, který těsně před Vánocemi schválilo zastupitelstvo. Stejně jako v minulých letech, ani letos rozpočet nepočítá s přijetím žádného úvěru či půjčky. Veškeré výdaje budou financovány výhradně z vlastních zdrojů.

Nejvýraznější změnou oproti loňskému roku je víc jak trojnásobné zvýšení objemu peněz pro realizaci tzv. chodníkového programu. „Mnohokrát jsme řekli, že už nechceme dál záplatovat. Ulice i chodníky jsou v katastrofálním stavu a další odkládání oprav již není možné. Proto tak velký objem i nárůst peněz,“ vysvětluje důvody velké změny starosta Tomáš Chalupa, který má finanční politiku přímo ve své kompetenci. V letošním roce chce radnice generálně opravit ulice ve starém Břevnově, Střešovičkách i Střešovicích, v úseku mezi Ústřední vojenskou nemocnicí a křižovatkou Větrník, v Bubenči či v Sedlci. Starosta ale dodává: „I když je to objem peněz historicky největší, přesto ulic i chodníků, které nutně potřebují opravu, je mnohem, mnohem víc. Proto nesmí jít o jednorázovou, jednoroční akci, ale o dlouhodobý program radnice přesahující jedno volební období.“ Zhruba padesát milionů si jen v letošním roce vyžádá výstavba nových podzemních garáží s parkem na povrchu v úseku Kafkova – Wuchterlova.

Nejrozsáhlejší položkou v rozpočtu i nadále zůstává oblast školství. Největší díl přitom představují rekonstrukce školních jídelen, a to takřka šedesát milionů. Za ně se opraví jídelny v jazykové škole Pod Marjánkou, ve škole Petřiny-jih či v mateřské školce Motýlek.

Velké rekonstrukce čekají mimo jiné školu na Hanspaulce, kde by měl vzniknout i zcela nový sportovní areál pro veřejnost.

V polovině roku by podle plánů radnice měla začít výstavba nového Domova seniorů ve Střešovicích, dokončen by měl být v polovině roku 2006. „Vzhledem k tomu, že zájem seniorů je nadále obrovský, chceme ještě letos zahájit výstavbu i druhého domu, tentokrát v Břevnově,“ doplnil starosta, podle kterého by tak na konci volebního období mohly ke stávajícím domovům v Dejvicích a Liboci přibýt další dva. Město navíc ve spolupráci s šestkovou radnicí připravuje ještě výstavbu nového Domova důchodců, tentokrát v Bubenči.

Výrazný, zhruba čtvrtinový nárůst proti loňsku, zaznamenává i oblast bezpečnosti, kde největší podíl představují peníze na budování kamerového systému. Letos by mělo jít o kamery, umístěné především do oblasti Břevnova a Kladenské ulice.

Podstatnou část rozpočtu představují též prostředky na akce zahájené loni, například do rekonstrukce usedlosti Ladronka, sálu Globus, skleněného paláce v Bubenči. Pokračovat bude program „Bezpečné hřiště“, letos se dočkají oprav mimo jiné dětská hřiště na Dědině, Červeném Vrchu, Veleslavíně či Petřinách. Program „Čistá šestka“ počítá s velkým jarním a podzimním úklidem i souvislou péčí.

Rozpočet též obsahuje příspěvek 2 miliony korun na nové varhany v břevnovském klášteře, opravu zvoničky ve Vokovicích či studánky ve starých Střešovicích, instalaci nového památníku vynálezci kontaktních čoček a čestnému občanovi Prahy 6 Ottovi Wichterle.  Dvojnásobná částka proti loňskému roku půjde v souvislosti s 60. výročím konce války na opravu pomníků a pamětních desek.

Schválení rozpočtu předcházelo projednání jednotlivých kapitol v komisích a finančním výboru, podrobně se rozpočtu věnovali i zastupitelé. Nejvíce pozměňujících návrhů uplatnili komunisté. Například zastupitel Stanislav Hejduk navrhl, aby se z rozpočtu kultury vyškrtly prostředky na oslavy Vánoc a o jejich využití se rozhodlo později. Drtivou většinu těchto návrhů však ostatní zastupitelé nepodpořili.