Radnice prověřila hrací automaty

Na kontrolu heren a restaurací s výherními hracími automaty se v prosinci zaměřili pracovníci živnostenského odboru radnice. Společně s policií a pracovníky ekonomického odboru prošli 34 provozoven na území městské části Praha 6 a části Prahy 17.

Akci nařídil starosta Tomáš Chalupa, aby prověřil, jak se dodržují pravidla při provozování hracích automatů. Policisté zároveň zjišťovali, zda se v podnicích nenalévá alkohol mladistvým. Na kontrole pracovaly tři týmy v době od 17 do 23 hodin a zkontrolovaly 114 hracích automatů. I když kontroly probíhají průběžně, větší nárazová akce byla v minulém roce jediná. „Naším cílem bylo zjistit, zda jsou výherní hrací přístroje umístěny v souladu se zákonem, zda na nich nehrají mladiství a zda jim není podáván alkohol,“ vysvětlil starosta důvody společné akce.

Při hře na automatech kontroloři nepřistihli žádné osoby mladší 18 let. S alkoholem, který byl podán v téže restauraci, nachytali policisté tři mladistvé. „Provozovatel může dostat pokutu nebo ho pozveme ke správnímu řízení. V něm mu hrozí sankce do deseti tisíc korun,“ řekl vedoucí živnostenského odboru Milan Svítek. Ve čtrnácti případech kontrola zjistila, že provozovatelé nedodržují různá ustanovení zákona. „Za tyto nedostatky jsme udělovali maximální pokuty, což je pět tisíc korun,“ sdělil Milan Svítek, který v kontrolách vidí dobrý způsob prevence a počítá s tím, že se takto budou opakovat.

Prosincová kontrola souvisela s výzvou hlavního města, aby se městské části vyjádřily k omezení počtu heren. Městská část Praha 6 nyní eviduje 35 heren a 46 restaurací, ve kterých je umístěno celkem 407 výherních hracích automatů. Z každého automatu získá do své pokladny 38 tisíc korun ročně.

Výherní hrací přístroje – ano či ne?

Argumenty pro:
• Hrát na automatech je svobodná volba každého člověka
• Díky evidenci je možná jejich regulace
• Představují příjmy do rozpočtu městské části
• Pro některé restaurace jsou způsobem přežití

 Argumenty proti:
• Hraní na automatech láká mladistvé
• Vyvolávají sociálně – patologické jevy (gamblerství)
• Přitahují kriminogenní skupiny obyvatel