Rozhovor s plk. Jiřím Sellnerem

s ředitelem Policie ČR OŘ Praha I

Jak jste podle Vašeho názoru zvládli sloučení policejních obvodů Praha 1, 6 a 7 v nový útvar Praha I od ledna 2004? Neprojevilo se to negativně na práci policie?

Průběh slučování lze hodnotit pozitivně  i přes počáteční problémy se stěhováním útvarů Služby kriminální policie. Počáteční prognóza se potvrdila snížením nápadu trestné činnosti, zejména v oblasti krádeží a vloupání do motorových vozidel a vloupání do bytů. Zmíněná trestná činnost je převažující v Dejvicích a Břevnově, a proto také do těchto oblastí bylo směrováno největší posílení hlídkové činnosti.

Jak se vyvíjí trestná činnost v Pra-   ze 6? Co je největším problémem?

Na území Prahy 6 bylo v průběhu prvního pololetí 2004 spácháno celkem 67 loupeží, o 3 loupeže méně, než  rok před tím. V 2. pololetí se stav obrátil a do začátku prosince bylo o 3 loupeže více. Nejvíce loupežných přepadení je spácháno přímo na ulici, snadnou obětí se stávají především starší občané. K loupežím také dochází v okolí problémových restaurací (např. „Dřevák“), a  v okolí heren.

Kde jsou podle Vás největší rezervy v práci policie? Jak to budete řešit?

Největší rezervy spatřuji v době, kterou musí oznamovatel čekat  na základním útvaru, než může podat své oznámení. Toto je částečně zapříčiněno nedostatkem a zastaralostí technického vybavení služeben. Problém však aktuálně řeší pomoc ze strany městské části Praha 6. Loni nám věnovala  výpočetní techniku za tři sta tisíc korun.

Považujete počet policistů v Praze 6 za dostatečný?

Žádný policejní ředitel neřekne, že má  policistů dostatek. Toto však není zapříčiněno tím, že jsou někde jinde (mám na mysli nevýkonné útvary), ale jednoduše daným počtem systemizovaných míst a tyto počty bohužel nejde navyšovat.

Občané Prahy 6 si často stěžují na rychlou jízdu řidičů na Evropské nebo Patočkově. Jak tomu zabráníte?

Dopravní inspektorát Prahy I  má na  měření rychlosti stanoveno 45 hodin za měsíc, ale na Praze 6 provádí  měření cca 100 hodin měsíčně. V ulici Patočkova a na Evropské je rychlost  měřena stacionárními radary. Zabránit řidičům v jízdě překračující stanovenou mez, je možno pouze technickými prostředky, které však podléhají schvalovacímu řízení probíhajícímu mimo kompetence PČR OŘ Praha I.