Slovo starosty leden/2005

Otázky pro pana starostu: Zastupitelé schválili rozpočet pro letošní rok. Oproti loňsku se výrazně zvýšily investice do dopravy. Proč k tomu došlo? Nebudou peníze chybět jinde? V závěru roku každý trochu bilancuje i plánuje budoucnost. Co považujete za své dosavadní úspěchy? Čeho byste chtěl jako starosta v tomto roce dosáhnout?

Zastupitelé schválili rozpočet pro letošní rok. Oproti loňsku se výrazně zvýšily investice do dopravy. Proč k tomu došlo? Nebudou peníze chybět jinde?

 Rozpočet není jen finanční plán, ale také politický program, který zároveň říká, jaké jsou priority. Rekonstrukce chodníků i vozovek,  spolu s životním prostředím a  bezpečností jsou  našimi hlavními prioritami, neboť to jsou ty ryzí, nezpochybnitelné veřejné statky. Rozpočet nezapomíná na školství, kam mimochodem směřuje zcela největší objem peněz, víc jak čtvrt miliardy. Máte ale pravdu v tom, že v případě dopravy je meziroční skok na skoro čtyřnásobek opravdu největší. To je dáno z velké části finanční náročností jednotlivých akcí, ale i skutečností, že rekonstrukce každé komunikace vyžaduje poměrně dlouhou přípravu.

V závěru roku každý trochu bilancuje i plánuje budoucnost. Co považujete za své dosavadní úspěchy?

Největším úspěchem první poloviny našeho volebního období je myslím skutečnost, že se plán prodloužení metra na západ směrem na letiště posunul ze stadia snů do stavu reálného porovnávání jednotlivých variant. Velkou radost mám z toho, že se nám v závěru roku podařilo vytvořit shodu  městských částí Prahy 6, 5, 13, 17 a dokonce i Zličína, kudy by nová stopa metra měla vést. Zatím nemohu být konkrétnější, ale mohu snad prozradit, že postoupily do dalších vyjednávání dvě varianty a obě počítají s cílovou stanicí na Dlouhé míli a nikoli na Zličíně, jak město původně plánovalo.

Čeho byste chtěl jako starosta v tomto roce dosáhnout?

Letošní rok bude mimořádně náročný z hlediska realizace plánovaných staveb. Počítáme s rozsáhlými rekonstrukcemi komunikací v řadě míst Prahy 6. Rádi bychom zintenzivnili péči o veřejný pořádek a čistotu. Největším cílem však zůstává již zmíněné prodloužení metra. Věřím, že v řádu několika týdnů budeme moci představit konečnou variantu a postoupit tak do druhé fáze, kterou budou příslušné změny územního plánu a následně projektování. Dovolte mi proto, abych poděkoval občanům za to, že nás v našem úsilí podpořili. Obrovská podpora v otázce prodloužení metra, vyjádřená v různých dopisech či peticích, nám pomohla v tom, aby se sen začal měnit v reálný program. Tvrdím, že bez této podpory bychom o metru mluvili stále jen jako o snu, jak to dělali všichni naši předchůdci od roku 1990.