Územní vojenskou správu Praha–západ nahradí 11. krajské vojenské velitelství

Prezident Václav Klaus podepsal v listopadu zákony, které ruší povinnou základní službu v Armádě České republiky. V důsledku této nově přijaté branné legislativy se s účinností 1. ledna 2005 ruší pro městskou část Praha 6, jako vojenský správní úřad 1. stupně, příslušná Územní vojenská správa Praha – západ. Nástupnickou organizací se tímto dnem stane 11. krajské vojenské velitelství se sídlem v Praze 8.

11. krajské vojenské velitelství má sídlo v ul. Křižíkova 12/20, 180 01 Praha 8, tel. 973 205 700-2, fax. 973 205 703, velitel: plk.Ing. Jiří Neubauer. Úřední dny jsou pondělí a středa. 11. krajské vojenské velitelství bude v rámci celého hlavního města, tedy i pro městskou část Praha 6, vykonávat správní činnosti podle nově přijatého „branného zákona“ (evidence vojáků v záloze, aktivní zálohy dobrovolné, péče o vojenské důchodce, veterány a rehabilitované vojáky, úkoly spojené s krizovými stavy atd.).

Horní komora Parlamentu ČR schválila vládní předlohu, která ruší povinnou vojnu  a umožňuje vytvoření profesionální armády. Senát schválil také zrušení civilní služby. K 1. listopadu 2004 sloužilo v 35 posádkách 1879 vojáků v základní a 166 vojáků v náhradní službě. Od roku 2005 bude česká armáda plně profesionální. Po profesionalizaci se má počet příslušníků armády zredukovat na 35 000 osob – 26 200 vojáků z povolání a 8 800 občanských zaměstnanců. Loni se armáda zmenšila z 61 316 osob na 44 099, z toho je 20 000 vojáků z povolání.