Zaměření ZŠ Petřiny-jih se nemění

Základní škola Petřiny-jih má od prosince novou ředitelku. Rada městské části jmenovala do funkce Mgr. Milenu Kořeňovou, která ve škole doposud pracovala jako statutární zástupkyně ředitele. K výměně vedení školy došlo po odvolání bývalého ředitele Zdeňka Zajíčka.

Vystřídala jste ve funkci ředitele Zdeňka Zajíčka, který byl odvolán pro nesrovnalosti v hospodaření. Již je vše v pořádku?

Po odvolání ředitele bylo potřeba převzít odpovědnost - za školu, její žáky a zaměstnance. Byl to pro nás tedy trochu hektický podzim, ale neztrácíme tempo. Fakultní základní škola Petřiny-jih žije a je v pořádku.

Plánujete nějaké změny po Vašem nástupu do funkce?

Není třeba chystat velké změny. Náš úkol je dostatečně náročný už sám o sobě - plnit pedagogickou a výukovou koncepci. O to jsme se snažili doposud, a to se za pomoci týmu mých spolupracovníků děje i nyní. Máme skvělé odborníky plné nápadů. Velmi perspektivně se mi jeví dobrovolné aktivity pedagogů, třeba těch na prvním stupni.

Na co budete soustředit své síly?

Jsme tradiční pražskou sportovní školou. Obec nám v minulých letech velmi pomohla vybavit sportovní zázemí, takže pro naše kmenové programy, atletiku a basketbal, máme dnes skutečně všechno. Ale chci dodat, že sport u nás rozhodně není jen úzký výběr dvou směrů. Mám pocit, že jsme zapomněli více ukazovat veřejnosti i pestrou skladbu našich dalších programů – informatiku, prvky programu Zdravá škola a nakonec třeba i nabídku světových jazyků. V jazykové výchově dnes žádná škola asi není úplně bez problémů, ale my ty základní možnosti máme. Chci také využít zájmu mladých průbojných pedagogů o naši školu a těmto osvědčeným kolegům pomoci se stabilizací.

Základní škola Petřiny-jih je školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy se specializací na basketbal a atletiku. Zachová se zaměření školy?

Základní zaměření pochopitelně hodlám zachovat, od úspěšných výsledků přece nebudeme utíkat. Že by k nám ale nemohly chodit i desítky dalších dětí, které třeba ani nejsou výrazněji pohybově nadané, to by nebyla pravda. Jsme a chceme být školou pro všechny. Zaprvé proto, že pochopitelně máme i třídy všeobecného zaměření, a pak i proto, že rozvíjíme a podporujeme talenty obecně. Vezměte si třeba naše školní žurnalisty, pěkných - i mezinárodních - výsledků dosáhla taneční skupina Primavera. Vaši čtenáři budou možná znát konkrétní jména čerstvých absolventů naší školy - Filipa Cíla, primáše v souboru Prahy 6 Rosénka, Luboše Tomíčka, nositele rodinného jména v motoristickém sportu, stejně tak bude třeba jednou známý i skvělý grafik Petr Uzel - přála bych vám vidět jeho alba pražských památek - a objevili jsme i další talenty.

Jaké jsou Vaše odborné předpoklady pro ředitelskou funkci?

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu a ve školství pracují od roku 1972. Na Základní škole Petřiny-jih jsem byla od roku 1984. Byla to moje první škola po přestěhování do Prahy. Znám tedy prostředí, znám děti. Ale hlavně vím, že mohu od svých spolupracovníků hodně žádat. Bude to totiž potřeba. Jsou to naštěstí lidé, kteří čas penězi nepoměřují.