Dejvický Sokol je stále mladý

V názvu je určitý paradox – sokolská jednota v Dejvicích vznikla před 117 roky a se svojí tisícovkou členů patří mezi největší v republice. Přitom je mladá – přes polovinu členstva tvoří předškoláci od tří let, žactvo a dorost.

Hlavně však byla a je mladá svým programem a svou činností, o kterou se stará přes osmdesát cvičitelů a trenérů. V českých podmínkách je to výjimka, jak co do počtu, tak co do věku – většina z nich je ve věku od 16 do 45 let.

Někdo si pod názvem Sokol bohužel představuje jen cvičení prostných, na značkách a různá nářadí  bradla, hrazdu a podobně. „Těm se samozřejmě věnujeme, ale je to jen část naší bohaté činnosti,“ říká starosta dejvického Sokola Stanislav Zahradníček. „Ve cvičení hrajeme kolektivní hry, venku zkoušíme různé atletické disciplíny. Proto také mohli naši žáci reprezentovat Prahu v trojutkání s Brnem a Bratislavou.“

Pod hlavičkou Sokola v Dejvicích funguje řada sportovních oddílů – tenis, sportovní gymnastika, šerm, karate i basketbal. Nejúspěšnějším reprezentantem jednoty je Teamgym. Na republikovém mistrovství děvčata získala 3. místo a jsou také přebornicemi ČOS. „Raritou je, že máme ve svých řadách oddíl skautů, kteří se scházejí pravidelně u nás v klubovně a jsou členy Junáka i Sokola,“ upozorňuje Zahradníček. Členem Sokola je i paralympijský vítěz v cyklistice Jiří Ježek.

O své činnosti Sokolská jednota informuje ve vývěsních skříňkách na sokolovně v Bubenečské ulici nebo v Občasníku dejvického Sokola.